22 stycznia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Jednolity Plik Kontrolny: nowe zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące od tego roku

Jednolity Plik Kontrolny: nowe zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące od tego roku

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego objął także mikroprzedsiębiorców oraz podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót poniżej 2mln € lub suma ich aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln €. Jakie są sankcje za niedostarczenie JPK?

Bez względu na istniejący obowiązek, Urząd Skarbowy może w każdej chwili wystąpić do przedsiębiorcy o przekazanie danych w wyznaczonym terminie. Bazy dużych przedsiębiorstw zawierają bardzo dużą ilość danych mierzoną w terabajtach, a zatem generowanie plików JPK może trwać kilka dni. Zgodnie ordynacją podatkową, termin na przekazanie JPK nie może być krótszy niż 3 dni.

Niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK wiąże się z konsekwencjami finansowymi i karą porządkową w wysokości do 2 800 zł. Dlatego, jeżeli przedsiębiorca nie może w określonym terminie przekazać plików JPK, powinien o tym poinformować organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek – informuje Janusz Opala z Kancelarii Księgowej Account z Wrocławia – W przypadku udowodnienia celowego udaremniania czynności kontrolnych organom podatkowym, podatnikowi grozi kara grzywny do 17 769 600 zł – dodaje.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie złożyć pliku JPK w wyznaczonym terminie, wówczas powinien zawiadomić o tym organ podatkowy, podać przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać datę, kiedy wypełni ten obowiązek. Praktyka pokazuje, że wszystkie tego typu sytuacje są rozpatrywane indywidualnie przez organ podatkowy.


Dla wielu przedsiębiorców oznacza to pilną konieczność zakupu nowych wersji używanych programów lub ich zmiana na takie, które obsługują JPK. Zakup i wdrożenie zawsze zabiera nieco czasu, zatem styczeń to ostatni moment na przygotowanie się do wypełnienia ustawowego obowiązku informacyjnego” – komentuje Janusz Opala. Polscy mikroprzedsiębiorcy wyślą swój pierwszy JPK już 25 lutego 2018 r. Czasu jest zatem bardzo mało i zwłoka może być bardzo kosztowna.

Źródło: Wortal CentrumJPK.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×