18 stycznia 2019

Wiadomości » Wiadomości

System Buforowania Pojazdów Ciężarowych powstanie przed przejściem granicznym w Korczowej

System Buforowania Pojazdów Ciężarowych powstanie przed przejściem granicznym w Korczowej

Podpisano umowę na poprawę warunków i bezpieczeństwa ruchu drogowego na dojazdach do drogowego przejścia granicznego w m. Korczowa wraz z systemem wspomagającym zarządzanie ruchem. Wykonawcą prac będzie firma Alumbrados Viarios Sociedad Anonima S.A. z Zielonki, która zrealizuje zadanie za kwotę 6 597 992,89 zł w terminie 31.07.2018 dając 72 miesiące gwarancji.


Zadaniem Wykonawcy będzie zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z budową Systemu Buforowania Pojazdów Ciężarowych (SBPC) przed przejściem granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa wraz z elementami Systemu Zarządzania Ruchem (SZR) dla odcinka autostrady A4 od km 660+000P oraz drogi krajowej nr 94 od km 680+700P do przejścia granicznego PL/UA.


Istniejąca organizacja ruchu na drogowym przejściu granicznym w Korczowej zakłada prowadzenie ruchu pojazdów po autostradzie A4 do węzła Korczowa a następnie drogą nr 94 do drogi dojazdowej do przejścia granicznego. W związku z powyższym, na drodze krajowej nr 94 w m. Korczowa tworzą się kolejki samochodów ciężarowych oczekujących na odprawę.


Budowa SBPC ma na celu niedopuszczenie do tworzenia się na drodze krajowej nr 94 kolejki pojazdów ciężarowych oczekujących na odprawę celną na przejściu granicznym PL/UA w miejscowości Korczowa. W sytuacji zwiększonej ilości ciężarówek do odprawy, pojazdy będą automatycznie kierowane na parkingi zlokalizowane na terenie MOP Hruszowice w ciągu autostrady A4 oraz w miejscowości Młyny w ciągu drogi krajowej nr 94. Urządzenia będą monitorować warunki ruchu i odpowiednio reagować, przekazując informacje kierowcom.


Wraz z systemem buforowania pojazdów ciężarowych, na odcinku autostrady A4, a także na odcinku drogi krajowej 94, zaprojektowane zostaną urządzenia systemu zarządzania ruchem, które zapewniać będą następujące funkcjonalności:  


  • Dynamiczna informacja dla kierowców
  • Dynamiczne wprowadzanie objazdu
  • Automatyczna detekcja zdarzeń
  • Monitorowanie warunków ruchu
  • Monitorowanie warunków pogodowych
  • Informacja o czasie podróży
  • Informacja o liczbie miejsc parkingowych
  • Dozór wizyjny


Praca systemu nadzorowana będzie przez Straż Graniczną. System obsługiwany i utrzymywany będzie przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

jagr./GDDKIAPodaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×