22 stycznia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030

Ambitne cele redukcji emisji gazów cieplarnianych do roku 2030
Wspólny wysiłek na rzecz redukcji emisji
By przeciwdziałać niebezpiecznej emisji gazów cieplarnianych, w październiku 2014 roku szefowie państw i rządów przyjęli ramy polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030. Jednym z jej celów jest ograniczenie o co najmniej 40 proc. emisji gazów cieplarnianych (w stosunku do poziomu z 1990 r.). Powyższe cele mają służyć zobowiązań Unii Europejskiej wynikających z porozumienia paryskiego. Działania mające doprowadzić do realizacji tych celów obejmują wszystkie sektory gospodarki.

W sektorach, które nie są objęte systemem handlu emisjami (ETS) - czyli w transporcie, rolnictwie, budownictwie oraz gospodarce odpadami do 2030 roku emisje mają zostać ograniczone o 30% w porównaniu z poziomami z 2005 roku. Z sektorów tych pochodzi większość emisji gazów cieplarnianych w UE - ok. 60% w 2014 roku.

Aby zagwarantować, że wszystkie państwa członkowskie uczestniczą w wysiłkach na rzecz realizacji tego celu w wymienionych sektorach, Unia Europejska przyjęła decyzję dotyczącą wspólnego wysiłku redukcyjnego, która określa cele dla poszczególnych państwa na lata 2013-2020.

Obecnie posłowie pracują nad nowym rozporządzeniem, które ma zastąpić decyzję oraz określić cele redukcji na lata 2012-2030, roczne cele dla poszczególnych państw i zasady oceny ich postępów.
X Polecamy artykuł:
Psucie prawa


Każde państwo członkowskie będzie musiało w okresie 2021–2030 realizować wiążące roczne cele redukcji emisji. Cele te zostały wyliczone na podstawie PKB na mieszkańca: od 0% do 40% poniżej poziomów z 2005 r., i są zgodne z ogólnym 30-procentowym unijnym celem redukcyjnym.
jagr./europarl.eu

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×