13 grudnia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Polska na jedwabnym szlaku

Polska na jedwabnym szlaku

Największy chiński prywatny operator logistyczny Worldwide Logistics Group wspólnie z gdyńską spółką ATC Cargo S.A. podjął decyzję o rozwoju grupy logistycznej na terenie Europy. Współpraca wpisuje się w zainicjowaną przez Państwo Środka politykę tzw. „jednego pasa i jednej drogi” – wskrzeszenia historycznego szlaku jedwabnego jako sieci kolejowo-drogowej łączącej dwa największe rynki świata: Chiny i Europę.

W lutym 2018 r. chiński operator nabył pakiet akcji polskiej spółki (7,54%). Elementem strategii ekspansji jest planowany debiut Grupy WWL na giełdzie w Szanghaju.

- Polska została wybrana na centrum operacyjne naszej ekspansji w Europie przede wszystkim ze względu na naszego zaufanego partnera ATC Cargo, z którym od wielu lat owocnie współpracujemy na szlaku Chiny-Polska. Nie bez znaczenia jest także położenie geopolityczne Polski. Ten kraj ma potencjał, by stać się logistycznym sercem Europy, a my zamierzamy skorzystać z tych możliwości – przekonuje prezes Grupy WWL Jacky Lim - Połączenie polskich i chińskich doświadczeń w zakresie transportu międzynarodowego to znaczący krok w realizacji idei „jednego pasa i jednej drogi”. Środki pozyskane z debiutu giełdowego WWL na Shanghai Stock Exchange, pozwolą zdynamizować naszą działalność w Europie – zauważa prezes Lim.

Europejski rynek logistyczny z roku na rok zyskuje na znaczeniu. Według Eurostatu, między 2006 r. a 2016 r. spośród głównych partnerów handlowych EU-28 największą stopę wzrostu odnotowano w przypadku eksportu do Chin, który zwiększył się prawie trzykrotnie. Tak samo po stronie importu: w latach 2006–2016 w UE-28, największe wzrosty odnotowano w przypadku przywozu z Państwa Środka (76 %). Z Chin pochodziła ponad jedna piąta (20,2 %) łącznego przywozu do UE-28 w 2016 r. i były one największym dostawcą towarów importowanych do UE-28. Udział Stanów Zjednoczonych w przywozie towarów do UE-28 (14,5 %) był o około 6 punktów procentowych niższy od udziału Chin. Jak podaje Eurostat, średni obrót handlowy Państwa Środka ze Starym Kontynentem przekracza 1 mld euro dziennie.

- WWL znajduje się obecnie w pierwszej dwudziestce operatorów logistycznych, ale dzięki intensyfikacji działań na rynku europejskim planujemy w ciągu najbliższych kilku lat zakwalifikować się do pierwszej światowej dziesiątki - podkreśla Lim.

Nowy Jedwabny Szlak zwany ideą „jednego pasa i jednej drogi” to ogromny projekt infrastrukturalny zainicjowany przez Chiny, zmierzający do tworzenia wydajnych szlaków transportowych z Państwa Środka do Azji Centralnej, Europy i Azji Południowo-Wschodniej. Składa się z części morskiej oraz lądowej, przebiegającej między innymi przez Polskę. Projekt już działa – największe alianse armatorów i operatorzy kolejowi uruchomili regularne, bezpośrednie połączenia do naszego kraju.

Polska jest największym odbiorcą chińskich bezpośrednich inwestycji zagranicznych wśród krajów Grupy Wyszehradzkiej i ósmym w Unii Europejskiej. Należy dodać, że wartość chińskich inwestycji w Polsce wzrasta, co oznacza, że nasza gospodarka z perspektywy azjatyckich inwestorów staje w jednym szeregu z gospodarkami starej Europy czy Stanów Zjednoczonych. Chińscy inwestorzy konsekwentnie stawiają na wykup rozpoznawalnych marek i inwestycje w przedsiębiorstwa cieszące się renomą.


Według danych GUS, tylko w pierwszym półroczu 2017 r. import z Chin do Polski wzrósł o ponad 10,4% i osiągnął poziom 49,28 mld zł, zaś towary z Chin stanowiły 11,7% naszego krajowego importu. Jeszcze szybciej, bo o 19%, urósł w tym czasie polski eksport do Państwa Środka, sięgając wartości 12,5 mld zł.


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×