20 stycznia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Fracht FWO dynamicznie rozwija transporty na Wschód

Fracht FWO dynamicznie rozwija transporty na WschódFracht FWO Polska, globalny operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze przemysłu w zakresie spedycji drogowej, lotniczej, morskiej i kolejowej rozwija dynamicznie obsługę transportów kolejowo – drogowych na Wschód, głównie do Chin i Rosji.

 Operator realizuje dostawy pomiędzy Polską a krajami wschodnimi dzięki stale rozbudowywanej sieci lokalnych partnerów i dobrze zorganizowanym przeładunkom (kolej – kolej i kolej – droga).


W ostatnim czasie portfolio Fracht FWO Polska w obsłudze ładunków na Wschód powiększyło się, poza przeładunkami, o składowanie towarów, odprawę celną (w Rosji, Białorusi, Kazachstanie, Chinach, krajach bałtyckich) i pełną obsługę dokumentacji stosowanej przy niektórych grupach towarów tj. pozwolenia, świadectwa pochodzenia, certyfikaty zgodności itp. Istotne jest to szczególnie przy obsłudze ładunków przemysłowych jak np. ładunki ponadgabarytowe.

- Rola sieci partnerów lokalnych w krajach tranzytowych na wschodnim szlaku transportowym jest bardzo ważna. Z uwagi na różne zwyczaje i różnorodne przepisy krajowe, bez doskonałej ich znajomości nie byłaby możliwa sprawna obsługa dostaw niektórych ładunków.  Dlatego szczególnie dbamy o rozwój tej sieci, gwarantując tym samym najwyższą jakość usług naszym klientom – podkreśla Andrzej Bułka, dyrektor generalny, Fracht FWO Polska.

Fracht FWO Polska zapowiada dynamiczny rozwój usług spedycyjno – transportowych na Wschód, prognozując ich kilkuprocentowy wzrost w tym roku. Swoje wyliczenia opiera na planach rozwoju klientów i danych dotyczących europejskiej oraz polskiej wymiany handlowej z krajami azjatyckimi.

Według statystyk Głównego Urzędu Statystycznego (opr. z 12.02.2018 roku „Obroty towarowe handlu zagranicznego ogółem i według krajów w okresie styczeń – grudzień 2017 - dane tymczasowe”) w roku 2017 import z Chin do Polski zwiększył się o około 10 proc. osiągając wartość 27 mld USD, a towary z Chin stanowiły prawie 12 proc. naszego krajowego importu.
X Polecamy artykuł:
Ukarany pracodawca


W tym czasie eksport do Państwa Środka wzrósł około 19 proc. Zarówno polskie jak i chińskie firmy stale poszukują sposobów na zwiększanie obrotów. Również wymiana handlowa z Rosją nieco się ożywiła. W ubiegłym roku wartość importu z Rosji według kraju pochodzenia wyniosła 14,8 mld USD, a udział Rosji w imporcie wzrósł w porównaniu do roku 2016 r. o 0,7 p. proc. i stanowił 6,5 proc. Zaś eksport z Polski oszacowano w tym okresie na około 6,9 mld USD.
jagr./FWO

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×