19 marca 2019

Wiadomości » Wiadomości

Będzie unijne dofinansowanie prac projektowych Baltic Pipe

Będzie unijne dofinansowanie prac projektowych Baltic Pipe

Operatorzy polskiego i duńskiego systemu przesyłu gazu podpisali w czwartek w Kopenhadze umowę z unijną Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci na dofinansowanie prac projektowych gazociągu Baltic Pipe. Maksymalne wsparcie wyniesie 33,1 mln euro - poinformował Gaz - System.


To wypełnienie podjętej pod koniec stycznia decyzji państw członkowskich UE o przyznaniu pomocy finansowej dla projektu Baltic Pipe z unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe Facility – CEF). Wsparcie finansowe zostało przyznane w oparciu o przeprowadzony w 2017 r. konkurs grantowy CEF Energy na zadanie pn. „Prace przygotowawcze do Projektu Baltic Pipe aż do uzyskania niezbędnych pozwoleń na budowę w Polsce oraz w Danii”, które realizowane będzie przez polskiego i duńskiego operatora systemu przesyłowego, czyli Gaz - System i Energinet.

 

Zdaniem prezesa Gaz Systemu Tomasza Stępnia wsparcie finansowe z Unii Europejskiej potwierdza szczególne znaczenie projektu Baltic Pipe dla wzrostu bezpieczeństwa i stopnia dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego oraz budowy zintegrowanego i konkurencyjnego rynku gazu w regionie Morza Bałtyckiego i Europie Środkowo-Wschodniej. "Baltic Pipe to projekt, który pozwoli nam zdywersyfikować nie tylko kierunki, ale i źródła dostaw błękitnego paliwa" - powiedział Stępień.

 

Jak podkreślił, dofinansowanie w ramach instrumentu "Łącząc Europę" świadczy o tym, jak ważną rolę odgrywa ten projekt w UE. "Baltic Pipe wraz z rozbudową Terminalu LNG w Świnoujściu i w połączeniu z innymi realizowanymi obecnie przedsięwzięciami, w tym w szczególności z budową połączeń międzysystemowych m.in. z Litwą oraz ze Słowacją, to klucz do sprostania wyzwaniom energetycznym Europy Środkowo-Wschodniej i regionu bałtyckiego. Realizacja tych inwestycji spowoduje, że europejski, konkurencyjny rynek gazu będzie wreszcie otwarty dla krajów naszego regionu – powiedział.

 

W ceremonii podpisania umowy uczestniczyli ze strony polskiej pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski i wiceminister energii Michał Kurtyka. Stronę duńską reprezentował minister energii, usług komunalnych i klimatu Lars Christian Lilleholt. Stronę unijną reprezentował z kolei m.in. komisarz UE ds. działań w dziedzinie klimatu i energii Miguel Arias Canete.

 

Projekt Baltic Pipe otrzymał już w 2015 r. na prace analityczne oraz opracowanie studium wykonalności wsparcie finansowe w ramach programu CEF.

 

Baltic Pipe to strategiczny projekt infrastrukturalny mający na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu na rynku europejskim. Inwestycja umożliwi transport gazu z Norwegii na rynki duńskie i polskie, a także do klientów w sąsiednich krajach.

 

Główne cele projektu Baltic Pipe to wzmocnienie dywersyfikacji dostaw, integracji rynku gazu, ujednolicenia cen i zapewnienia bezpieczeństwa dostaw przede wszystkim w Polsce i Danii, a w dalszej kolejności w Szwecji, Europie Środkowo-Wschodniej oraz w regionie Morza Bałtyckiego.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×