16 lutego 2019

Wiadomości » Wiadomości

Ministerstwo Infrastruktury: należy uregulować instytucję pośrednika w europejskim transporcie drogowym

Ministerstwo Infrastruktury: należy uregulować instytucję pośrednika w europejskim transporcie drogowym

Należy uregulować instytucję pośrednika w transporcie drogowym, w ramach przepisów Unii Europejskiej – powiedział wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz, który poruszył tę kwestię na ostatnim forum transportowym w Luksemburgu. Zauważył, że pośrednicy często nie wytwarzają wartości dodanej, natomiast powodują wzrost cen.

"W ostatnim czasie na rynku europejskim pojawia się coraz więcej pośredników, którzy przekazują sobie kolejno ładunki przeznaczone do przewozu transportem drogowym (system kaskadowy). Zmniejszają tym samym kwotę należności przeznaczaną przez faktycznego nadawcę ładunku na wykonanie operacji transportowej" – powiedział wiceminister.

Zauważył, że dodatkowo "pośrednicy nie biorą na siebie odpowiedzialności za wykonywany przewóz". "Pośrednik nie ponosi też ryzyka wynikającego z wykonywanej operacji, a także nie potrzebuje licencji, certyfikatów, co powoduje, że nie ponosi kosztów z tym związanych". „Warto, by przy okazji dyskusji nad nowymi rozwiązaniami w Pakiecie Mobilności, które mogą podnieść koszty funkcjonowania polskich przewoźników na rynku europejskim poruszyć kwestię pośrednika” – dodał Chodkiewicz.

Zdaniem wiceministra "pośrednik nie powinien mieć prawa przekazywania zlecenia przewozowego kolejnemu pośrednikowi, a jedynie przewoźnikowi faktycznie wykonującemu przewóz drogowy". "Ograniczy to prowizje pośredników i stworzy szansę dla uzyskania właściwej kwoty przewoźnego należnej przewoźnikowi" – zaznaczył.

"Należy uregulować maksymalną wysokość prowizji pośrednika" – powiedział Chodkiewicz. "Jej wysokość wymaga pogłębionej analizy, mając na uwadze, że może być ona zróżnicowana w zależności od tego, czy pośrednik jest spedytorem wykonującym ważne czynności spedycyjne czy też jedynie pośrednikiem" – podał wiceminister.

"W niektórych przypadkach kwota należna przewoźnikowi mogłaby sięgać 90 proc. ceny wynikającej z kontraktu przewozowego" – określił Chodkiewicz.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×