19 października 2019

Wiadomości » Wiadomości

Porozumienie Polski i Ukrainy w kwestii przewozów drogowych w 2019 r.

Porozumienie Polski i Ukrainy w kwestii przewozów drogowych w 2019 r.10 i 11 października 2018 r. w Kijowie odbyło się posiedzenie polsko–ukraińskiej Komisji Mieszanej ds. międzynarodowych przewozów drogowych, w wyniku którego uzgodniono wstępną pulę zezwoleń na wykonywanie przewozów drogowych rzeczy pomiędzy oboma krajami w 2019 r.

Zarówno Polska, jak i Ukraina otrzymają po 100 tys. zezwoleń ogólnych oraz po 60 tys. zezwoleń na przewozy tranzytowe. Przyjęta do wymiany liczba zezwoleń jest znacznie niższa w porównaniu do tegorocznego kontyngentu zezwoleń, który wynosi po 200 tys. zezwoleń ogólnych dla każdej ze stron.

 
Decyzja ta ma na celu zmniejszenie dysproporcji w przewozach drogowych pomiędzy Polską a Ukrainą i jest spełnieniem oczekiwań polskich przewoźników drogowych, którzy opowiadają się za wyrównaniem szans dla rozwoju przewozów po obu stronach.
źr. MIB

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×