18 lutego 2020

Wiadomości » Wiadomości

FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju

FM Logistic na ścieżce zrównoważonego rozwoju
Jean-Christophe Machet (CEO FM Logistic) zainaugurował nowy "Program Zrównoważonego Rozwoju Grupy FM". Dzięki niemu firma chce do 2022 roku osiągnąć konkretne cele w trzech podstawowych zakresach: trosce o pracowników, wpływie działalności firmy na środowisko naturalne oraz rozwojowi usług zrównoważonego łańcucha dostaw.

Jednym z pierwszych działań jest przystąpienie Grupy FM Logistic do United Nations Global Compact, paktu na rzecz zrównoważonego rozwoju, do którego należy już ponad 13 tysięcy firm i instytucji ze 170 krajów.

- Chcemy stworzyć zespoły tworzące rozwiązania dla zrównoważonego łańcucha dostaw, które przyczyniać się będą do poprawy jakości życia. To jest nasza wizja
– mówi Daniel Franke, dyrektor zarządzający FM Logistic na Europę Centralną. – Z kolei nasza misją jest by FM Logistic było miedzyanrodowym wzorcem w łańcuchu dostaw na rynkach, na których firma działa. Chcemy to osiągnąć poprzez doskonałe relacje z klientami, innowacyjność i doskonałośc operacyjną – dodaje.

W zakresie troski o pracowników Grupa FM chce do 2022 roku być najlepszą w swojej kategorii w zakresie bezpieczeństwa pracy oraz osiągnąć 80% wskaźnik satysfakcji wśród swoich pracowników. Ambicją firmy jest bycie pracodawcą wysokiej jakości uznawanym we wszystkich krajach. Aby to osiągnąć Grupa planuje zapewnienie bezpiecznych i uczciwych warunków pracy, wzmocnienie kompetencji pracowników i tworzenie kultury współpracy.

W zakresie wpływu działalności firmy na środowisko naturalne Grupa FM postawiła sobie wymierne cele w postaci zmniejszenia zużycia energii o 12% oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności magazynowej o 20%. Będzie to możliwe dzięki zastosowaniu neutralnego budownictwa i ograniczaniu negatywnego wpływu transportu.

Równie ambitne cele Grupa FM postawiła sobie w zakresie rozwoju usług zrównoważonego łańcucha dostaw. Docelowo każdy klient Grupy FM będzie mógł skorzystać z „Sustainable Development dashboard” czyli zestawu wskaźników, które pozwalają na monitorowanie zrównoważonych łańcuchów dostaw.

W przyszłości aż 20% przychodów ze sprzedaży Grupy FM mają stanowić przychody oparte o zrównoważoną ofertę dla każdej z działalności operacyjnych Grupy. Będzie to możliwe dzięki wspomaganiu klientów przez konsultantów FM Logistic oraz dzielenie się zasadami zrównoważonego rozwoju z dostawcami firmy. Firma chce też wspierać wszelkie innowacje w tym zakresie poprzez nawiązywanie współpracy z wybranymi partnerami Grupy FM.

Jednym z pierwszych inicjatyw Grupy FM jest dołączenie do grona członków United Nations Global Compact, zrzeszającej międzynarodowe firmy zaangażowane w zrównoważony rozwój. Podpisanie Global Compact to zobowiązanie do przestrzegania dziesięciu zasad dotyczących praw człowieka, międzynarodowych standardów pracy, ochrony środowiska i walki z korupcją:

Firmy powinny: przestrzegać i wspierać ochronę międzynarodowo uznanych praw człowieka oraz eliminować wszelkie przypadki łamania praw człowieka przez firmę. Powinny popierać wolność zrzeszania się i w praktyce uznawać prawo do zbiorowych negocjacji,  wspierać eliminacje wszelkich form niewolnictwa i pracy przymusowej, przyczyniać się do faktycznego zniesienia pracy dzieci oraz przeciwdziałać dyskryminacji w sferze zatrudnienia.

Firmy powinny wspierać zapobiegawcze podejście do problemów środowiska naturalnego, podejmować inicjatywy propagujące większą odpowiedzialność środowiskową oraz wspierać rozwój i upowszechnianie technologii przyjaznych środowisku. Powinny także przeciwdziałać korupcji we wszystkich jej formach, w tym łapówkarstwu i wymuszeniom.

Podobnie jak niektórzy klienci, FM Logistic zobowiązało się do przestrzegania tych zasad w ramach swojej organizacji i jej dostawców. Sygnatariusze muszą przedstawić dowody działań, które wprowadzili dla każdej z dziesięciu zasad. W ciągu roku FM Logistic będzie zatem zobowiązane do przedłożenia Global Compact sprawozdania z postępu, zwanego "Communication on Progress", w celu uszczegółowienia różnych działań podejmowanych w Grupie.

jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×