6 grudnia 2019

Wiadomości » Wiadomości

Niemcy: nowe taryfy opłat drogowych od 1 stycznia 2019 roku

Niemcy: nowe taryfy opłat drogowych od 1 stycznia 2019 rokuNowe obowiązki współpracy od 1 stycznia 2019 roku
Ustawodawca przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku nowych taryf opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Projekt ustawy zawiera nowe obowiązki współpracy nakładane na kierowców. Zgodnie z nim zadeklarowanie kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym jest obowiązkowe i bezwzględnie wymagane.
 

Ustawodawca przewiduje wprowadzenie od 1 stycznia 2019 roku nowych taryf opłat drogowych od samochodów ciężarowych. Procedura ustawodawcza nie została jeszcze zakończona, więc możliwe są jeszcze zmiany. Projekt ustawy nakłada jednak na kierowców nowe obowiązki współpracy.


Już od czerwca 2018 roku na urządzeniach pokładowych pojawiają się kategorie wagowe. Do tej pory ich podawanie było dobrowolne. Od 1 stycznia 2019 roku zadeklarowanie kategorii wagowej na urządzeniu pokładowym jest obowiązkowe i bezwzględnie wymagane. Ponadto w przypadku pojazdów i zestawów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 18 t dodatkowo należy podać liczbę osi. Podanie liczby osi jest możliwe także dobrowolnie przy mniejszej dopuszczalnej masie całkowitej. Brak ustawienia kategorii wagowej spowoduje nałożenie kary oraz ściągnięcie naliczonej kwoty opłaty drogowej.
Stawka opłaty drogowej

Stawka opłaty za kilometr składa się z trzech stawek częściowych za:

  • koszty infrastruktury odpowiednio do kategorii wagowej pojazdu lub zestawu pojazdów podlegających obowiązkowi uiszczania opłaty drogowej. Od dopuszczalnej masy całkowitej powyżej 18 t koszty te zostają dodatkowo zróżnicowane w przypadku pojazdów o maks. 3 osiach lub 4 i więcej osiach,
  • koszty związane z zanieczyszczeniem powietrza zależne od klasy emisji spalin,
  • koszty obciążenia hałasem w wysokości 0,002 euro.
Kategorie wagowe, rozróżnia się następujące kategorie wagowe:
≥ 7,5 t – 11,99 t
≥ 12 t – ≤18 t
> 18 t w przypadku maks. 3 osi
> 18 t w przypadku 4 i więcej osi
Ważna informacja
Do ustalenia dopuszczalnej masy całkowitej zestawu pojazdów sumuje się, inaczej niż mówi ustawa o dopuszczeniu osób i pojazdów do ruchu drogowego, dopuszczalne masy całkowite poszczególnych pojazdów. Nie uwzględnia się przy tym obciążenia podpór i nacisku naczepy.

zobacz film: Prawidłowe ustawianie kategorii wagowej, który pokazuje obsługę urządzenia pokładowego oraz sposób ustawiania kategorii wagowych.
jagr./toll colect

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×