23 lutego 2020

Wiadomości » Wiadomości

Świąteczne ograniczenia dla pojazdów powyżej 12t

Świąteczne ograniczenia dla pojazdów powyżej 12tPrzypominamy, że w dniach 25 i 26 grudnia br. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 maja 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie okresowych ograniczeń oraz zakazu ruchu niektórych rodzajów pojazdów na drogach (Dz.U. nr 147, poz. 1040) będzie obowiązywał zakaz ruchu pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 12 ton, z wyłączeniem autobusów.

Zakazy będą obowiązywały w następujących godzinach:
  • 25 grudnia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00,
  • 26 grudnia 2018 r. od godziny 8:00 do godziny 22:00
jagr./GDDKIA


Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×