17 czerwca 2019

Wiadomości » Wiadomości

Przetarg na Krajowy System Zarządzania Ruchem w toku

Przetarg na Krajowy System Zarządzania Ruchem w tokuProwadzone obecnie postępowanie przetargowe na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem na sieci TEN-T - etap I cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony potencjalnych wykonawców.

Trwający przetarg na wykonanie Centralnego Projektu Wdrożeniowego jest kluczowy dla realizacji Projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap 1. Wykonane zostanie oprogramowanie centralne wraz niezbędną infrastrukturą sprzętową, które będzie sterować całością systemu. Ponadto powstanie Krajowe Centrum Zarządzania Ruchem a część odcinków sieci bazowej TEN-T zostanie wyposażona w niezbędne urządzenia, takie jak: znaki o zmiennej treści, urządzenia do monitoringu ruchu i wykrywania zdarzeń, czujniki warunków pogodowych i stanu nawierzchni dróg.


Celem jest optymalne wydatkowanie środków europejskich oraz stworzenie narzędzia, wykorzystującego dostępne technologie i bazy danych wpisując się w już istniejące lub budowane systemy bez konieczności ich dublowania.

Co ważne, KSZR jest tak zaprojektowany, by współpracował i wymieniał dane z innymi systemami, takimi jak chociażby KSPO (Krajowy System Poboru Opłat), czy KAS (Krajowa Administracja Skarbowa), a więc był szeroko użytkowany i wykorzystywany dla potrzeb sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania administracji państwowej. Takie połączenie jest oczywiście wyzwaniem dla całej administracji, a nie tylko jednej instytucji. Dlatego warto wdrożyć wszelkie dostępne instrumenty i komponenty, aby system był wielofunkcjonalny i wykorzystywany na różnych płaszczyznach służących bezpieczeństwu gospodarczemu kraju i kierowców.

Przypomnijmy, że projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T - etap I obejmie niemal jedną trzecią dróg wchodzących na terenie Polski w skład europejskiej sieci  bazowej TEN-T, łącznie jest to ponad 1 100 km.

W efekcie utworzony zostanie zintegrowany system zarządzania ruchem, dzięki któremu jazda po drogach krajowych będzie płynna i znacznie bezpieczniejsza.

System ten będzie wspierał kierowców  w trakcie podróży:
  • ostrzeże przed utrudnieniem,
  • poinformuje o aktualnych i prognozowanych warunkach ruchu oraz czasach dojazdu do celu,
  • wskaże trasę objazdu w miejscach zatoru,
  • poinformuje o zajętości miejsc parkingowych na najbliższych Miejscach Obsługi Podróżnych,
  • usprawni realizację akcji ratunkowych.

Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie ponad 123 mln euro z środków unijnych w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”. Jest on prowadzony pod nadzorem Komisji Europejskiej poprzez agencję wykonawczą INEA. Na poziomie krajowym nadzór nad zgodnością z obowiązującymi procedurami dotyczącymi wydatkowania środków unijnych  sprawuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W 2018 r. stan zaawansowania Projektu był poddany kontroli ze strony KE, zakończonej wynikiem pozytywnym.

GDDKiA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×