26 stycznia 2020

Wiadomości » Wiadomości

Stalexport Autostrada - kolejny rok dobrych wyników

Stalexport Autostrada - kolejny rok dobrych wyników
2018 rok w Grupie Kapitałowej Stalexport Autostrady zakończył się wzrostem zarówno przychodów ze sprzedaży, jak i zysku netto.

Najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku to wypłata dywidendy akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A., a także spłata przez spółkę Stalexport Autostrada Małopolska płatności z tytułu koncesji do Krajowego Funduszu Drogowego oraz kontynuacja programu modernizacji i rozwoju infrastruktury autostrady A4 Katowice-Kraków.

W 2018 roku przychody Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady osiągnęły poziom 336,5 mln zł i były o ok. 9,5 proc. wyższe niż w roku 2017. Z kolei zysk netto wzrósł o 17,4 proc. i wyniósł ostatecznie 186,4 mln zł. EBIDTA Grupy Kapitałowej ukształtowała się na poziomie ok. 270,9 mln zł.

O wzroście przychodów zadecydowało przede wszystkim rosnące natężenie ruchu na autostradzie A4 Katowice-Kraków – w 2018 roku był to przyrost o 5,2 proc., tj. do poziomu 45,3 tys. pojazdów na dobę. Lepszy wynik finansowy Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady jest również rezultatem niższego o 18,3 mln zł poziomu kosztów własnych sprzedaży, do którego przyczyniły się rozwiązanie rezerwy na wymianę nawierzchni oraz niższe o 10,5 mln zł koszty finansowe netto, związane z niższym poziomem zobowiązań ogółem.

Dywidenda, którą Stalexport Autostrady S.A. otrzymała w roku 2017 i uzyskany przez nią zysk netto umożliwiły w maju 2018 roku wypłatę dywidendy akcjonariuszom Stalexport Autostrady S.A., w wysokości 29 gr za jedną akcję.  Na ten cel przeznaczono w sumie 71,7 mln zł z zysku Spółki za 2017 rok.

W 2018 roku, należąca do Grupy Kapitałowej spółka Stalexport Autostrada Małopolska spłaciła płatności z tytułu koncesji do Krajowego Funduszu Drogowego, które stanowiły refundację kredytu zaciągniętego przez Skarb Państwa w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju na remont autostrady zrealizowany przed przekazaniem koncesji na A4 Katowice-Kraków. Pozwoliło to na wypłatę w lutym 2019 roku jedynemu akcjonariuszowi Stalexport Autostrada Małopolska S.A., tj. spółce Stalexport Autoroute S.à r.l, zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego 2018 w kwocie 10 908 000 zł.

Koncesjonariusz autostrady A4 Katowice-Kraków w 2018 roku kontynuował program modernizacji i rozwoju infrastruktury autostradowej, m.in. inwestując  w elektroniczny pobór opłat A4Go. Od momentu uruchomienia tej formy płatności za przejazd, do końca 2018 roku wydano ok. 30 tys. urządzeń pokładowych. Użytkownicy A4Go przejeżdżają przez place poboru opłat, m.in. za sprawą bramki dedykowanej, dużo szybciej niż korzystający z innych metod płatności.

Nakłady inwestycyjne Grupy Kapitałowej Stalexport Autostrady S.A. wyniosły w ubiegłym roku ponad 31 mln zł.  Inwestycje realizowano przede wszystkim w obszarze ochrony środowiska: wybudowano kolejne ekrany akustyczne,  modernizowano system odwodnienia autostrady. W ramach prac utrzymaniowych zakończono wymianę nawierzchni jezdni autostrady, której koszt w roku 2018 wyniósł ponad 10,1 mln zł. Prowadzono także remont jednego z obiektów mostowych w województwie małopolskim.

- W 2019 roku kontynuować będziemy rozwój infrastruktury autostradowej na odcinku zarządzanym przez Grupę. Planujemy m.in. uruchomienie tzw. videotollingu, czyli usługi umożliwiającej pobór opłaty za przejazd z karty bankowej klienta przypisanej do tablicy rejestracyjnej pojazdu, odczytywanej przez kamerę na bramce autostradowej. W dalszym ciągu realizować będziemy remonty obiektów mostowych oraz modernizację odwodnienia autostrady. Na ten rok przewidziana jest także wymiana urządzeń infrastruktury informatycznej systemu poboru opłat. Z kolei do najważniejszych przedsięwzięć utrzymaniowych, które przewidziane są na lata 2019-2020, należy wymiana nawierzchni jezdni na odcinku 42,4 km - powiedział Emil Wąsacz, prezes Zarządu Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A.
Dodał, że spółka jest zainteresowana włączeniem zarządzanego przez siebie odcinka autostrady A4 do krajowego systemu poboru opłat.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×