24 maja 2018

Wiadomości » Wiadomości

Stanowisko Polski w sprawie importu tekstyliów z Chin

Stanowisko Polski w sprawie importu tekstyliów z ChinUnia Europejska i Chiny podpisały 5 września 2005 r. porozumienie w sprawie odblokowania chińskich tekstyliów. Komisarz UE ds. handlu Peter Mandelson i minister handlu Chin Bo Xilai ustalili wysokość przyszłych limitów. W 2005 r. do Unii ma trafić 80 mln sztuk chińskich tekstyliów i odzieży zablokowanych obecnie na granicach unijnych. Porozumienie to wymaga jednak akceptacji ze strony państw Unii Europejskiej. [b]Geneza problemu[/b] 24 kwietnia br. Komisja Europejska opublikowała statystyczne dane importowe na I kwartał 2005 r., z 25 państw Unii Europejskiej. Dane te wskazały gwałtowny wzrost importu w porównaniu do analogicznego okresu roku 2004 w niektórych kategoriach tekstylnych, spadek średnich cen jednostkowych w imporcie a także zwiększanie się udziału importu z Chin w imporcie ogółem. To spowodowało, że 29 kwietnia 2005 r. Komisja Europejska wszczęła postępowanie sprawdzające zaistnienie przesłanek uzasadniających zastosowanie specjalnej klauzuli ochronnej wobec importu tekstyliów i odzieży z Chin. Komisja Europejska rozpoczęła nieformalne rozmowy z Chinami, a następnie formalne konsultacje WTO w sprawie nadmiernego importu chińskich tekstyliów i odzieży. 10 czerwca 2005 r. UE i Chiny uzgodniły porozumienie dotyczące reglamentacji chińskiego eksportu do UE niektórych wyrobów tekstylnych i odzieżowych. Zakłada ono wprowadzenie limitów na eksport z Chin do UE chińskiej odzieży i tekstyliów w latach 2005 – 2007. Ograniczenia w imporcie do UE obejmują 10 kategorii tekstylnych i odzieżowych: tkaniny bawełniane, podkoszulki, pulowery spodnie męskie, bluzki, bielizna pościelowa, suknie, biustonosze, bielizna stołowa i kuchenna oraz przędza lniana. Od 11 czerwca 2005 r., kiedy wprowadzono porozumienie z Chinami w 6 kategoriach tekstylnych, doszło do przekroczenia kontyngentów. Wyczerpanie dostępnych kwot importowych spowodowało problemy z dokonaniem odpraw celnych i wpuszczeniem tekstyliów i odzieży do UE. Efektem było zablokowanie na granicy UE dużej ilości towarów wysłanych z Chin. [b]Rozwiązanie problemu [/b] 5 września 2005 r. UE i Chiny podpisały porozumienie dotyczące rozwiązania problemu zablokowanych obecnie na granicy chińskich towarów tekstylnych i odzieżowych. Porozumienie to wymaga zatwierdzenia przez państwa członkowskie UE. Przewiduje ono, że tekstylia chińskie wysłane do UE z Chin w okresie od 12 do 19 lipca 2005 r. i zablokowane na granicach unijnych, będą dopuszczone na unijny obszar celny według następujących zasad: 50 proc. ilości tych tekstyliów zostanie odprawione bezwarunkowo, a 50 proc. będzie potrąconych z kontyngentów na 2006 r. oraz w przesuniętych z innej kategorii tekstylnej na 2005. Będzie to oznaczało obniżenie w 2006 r. stopy wzrostu dopuszczalnego chińskiego importu tekstyliów z 10 proc. do poziomu 5 – 7 proc. w przypadku kategorii tekstylnych obejmujących tekstylia zablokowane obecnie na granicy UE. Uzgodnienia te wychodzą także naprzeciw oczekiwaniom Polski, odnośnie tego, aby ciężar powstałej sytuacji poniosły obie strony tj. zarówno UE, jak i Chiny. Powstały dodatkowy import będzie częściowo realizowany w ramach przesunięć w ustanowionych kontyngentach na rok 2005 oraz wcześniejszej realizacji kontyngentów z 2006 r. (zr. MGiP)
X Polecamy artykuł:
Program "Mosty dla regionów"

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×