27 maja 2018

Wiadomości » Dyskusje redakcyjne

Bez drogi S9 nie będzie rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego

Bez drogi S9 nie będzie rozwoju Ostrowca ŚwiętokrzyskiegoOtwarcie IV etapu ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim doskonale pokazuje, jak ważna dla losów miasta jest infrastruktura. Realizując tą słuszną koncepcję okazuje się, że do pełni szczęścia miastu brakuje tylko 2,5 kilometrowego połączenia węzła Brezelia z drogą krajową numer 9 w miejscowości Jędrzejów. Chodzi o V etap budowy ulicy Zagłoby.
Dzięki takiej inwestycji ciężarówki jadące od strony Opatowa czy Radomia omijałyby płynnie centrum miasta. Okazuje się jednak, że problemy Ostrowca Świętokrzyskiego wcale nie znikną.


Ósemką po dwóch pasach w każdą stronę

,,Dziewiątka” nic nie znaczy
Analizując rządowe dokumenty, zakładające budowę dróg krajowych, wyraźnie widać, iż droga krajowa numer 9 po 2020 roku będzie miała marginalne znaczenie w systemie transportowym Polski. Patrząc w przyszłość - po 2020 roku – obok Ostrowca Świętokrzyskiego będziemy mieli następujący układ szlaków komunikacyjnych.
Droga ekspresowa S74, która rozpocznie swój przebieg od obecnego dwujezdniowego wylotu z Kielc, następnie obwodnicą Opatowa przechodząc obok Tarnobrzega połączy się w Nisku z drogą ekspresową S19, która zastępując obecny przebieg ,,dziewiątki” doprowadzi ruch do przejścia granicznego w Barwinku. Omawiana dwujezdniowa droga ekspresowa S74 będzie przebiegać obwodnicą Opatowa, czyli w odległości 20 km od Ostrowca.
Z kolei w odległości 50 km od Ostrowca w Skarżysku Kamiennej będziemy mieli dostępną drogę ekspresową S7 łącząca Gdańsk, Warszawę, Radom i Kielce z Krakowem i Rabką. O komforcie podróży drogą ekspresową i jej roli w logistyce nie trzeba specjalnie przekonywać. Wystarczy porównać jakość podróży z Warszawy do Ostrowca Świętokrzyskiego. Szybko i bez problemów poruszamy się do Radomia. Natomiast w Radomiu wjeżdżamy w standardową drogę krajową. Zmiana jest widoczna. Mamy do czynienia z licznymi ograniczeniami i wąską drogą, której przepustowość jest mocno ograniczona. Zachodzi więc uzasadnione pytanie, jak może wyglądać komunikacyjna przyszłość Ostrowca Świętokrzyskiego?
S8 z Wrocławia do Oleśnicy otwarta

Przyjmując optymistyczny scenariusz obok miasta może przechodzić dwujezdniowa obwodnica w ciągu drogi krajowej numer 9 i numer 42 przyjęta do realizacji przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Kielcach. Trudno wskazać kiedy nastąpi realizacja tej inwestycji. Będzie to odcinek, który połączy wspomnianą drogę ekspresową S7 – odcinek od Skarżyska Kamiennej – i drogę ekspresową S74 - z odcinkiem w Opatowie.
Będzie to droga dwujezdniowa, o standardzie GP, która połączy trzy miasta Skarżysko Kamienną, Starachowice i Ostrowiec Świętokrzyski. Planowana droga nie będzie trasą ekspresową klasy S. Jej znaczenie w systemie transportowym Polski nie będzie zbyt duże. Na pewno przebudowana trasa poprawi dostępność komunikacyjną miasta, jednak dalej w analizach inwestorów będziemy lokalizacją peryferyjną. Położenie miasta przy drodze ekspresowej – na szlaku – ma zupełnie inne znaczenie w rozwoju. Tymczasem planowany odcinek przebiegający przez Ostrowiec Świętokrzyski będzie wyglądał, jak obecna droga dojazdowa do Tarnobrzega, tzw. ,,Wisłostrada”. W nowym układzie komunikacyjnym Polski zyskają takie miasta, jak Skarżysko Kamienna, Opatów, Sandomierz, Stalowa Wola czy Tarnobrzeg. To właśnie tam inwestorzy będą rozważać lokalizacje swoich inwestycji.

Trzeba bić się o drogę S9

Trasa numer 9 to jedna z ważniejszych dróg krajowych. W powojennej Polsce droga miała łączyć Gdańsk z Czechosłowacją. Jednak w późniejszych latach zdecydowano, że tę funkcję będzie realizować dzisiejsza autostrada A1. Jedyną pamiątką po pierwotnej koncepcji jest niski numer 9 drogi. Współcześnie ,,dziewiątka” łączy centrum Polski z Podkarpaciem oraz Słowacją i Ukrainą.
Jako jedyna nie jest zaplanowana do przebudowy do parametrów drogi ekspresowej klasy S. W 2010 roku lobbing za ujęciem obecnej ,,dziewiątki” w rządowych planach budowy dróg krajowych i autostrad rozpoczęło Stowarzyszenie Kocham Radom i Forum Radomskich Inwestycji.
Stowarzyszenia z Radomia i Rzeszowa rozpoczęły energiczną akcję obywatelską polegającą na zbieraniu podpisów obywateli pod petycją do ministra infrastruktury w sprawie ,,dziewiątki”. Podpisy były zbierane w również w Ostrowcu Świętokrzyskim. Ponadto Rada Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego przyjęła Uchwałę w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem dotyczącym wpisania do docelowej sieci dróg ekspresowych drogi S9 Radom – Ostrowiec Świętokrzyski – Rzeszów. W efekcie akcji obywatelskiej petycja w tej sprawie, podpisana przez ponad 2700 obywateli trafiła 30 lipca 2010 roku do Ministerstwa Infrastruktury.

Droga ważna dla Radomia i Rzeszowa

Głównym inicjatorem lobbingu był samorząd Radomia, który posiada już bardzo dobrą dostępność komunikacyjną poprzez drogę S7. Ponadto planowana jest budowa drogi ekspresowej S12. Budowa drogi S9 powoduje otworzenie się Radomia na południe Europy. Drugim miastem, które prężenie włączyło się w lobbowanie na rzecz wpisania drogi ekspresowej S9 Radom-Rzeszów do rządowej sieci dróg ekspresowych i autostrad, jest Rzeszów. W nowej sieci dróg ekspresowych i autostrad Rzeszów będzie odgrywał kluczową rolę głównie dzięki autostradzie A4 i drodze ekspresowej S19, która przejmie cały ruch tranzytowy z południa Europy w kierunku krajów bałtyckich.
Trasa ta stanie się główną osią komunikacyjną wschodniej Polski. Dlatego obecna ,,dziewiątka” straci na znaczeniu dopiero jednak droga S9 połączyłaby stolicę Podkarpacia z Warszawą. W tej chwili Rzeszów jest jedyna stolicą regionu, która nie ma dogodnego połączenia z Warszawą. Uruchomienie drogi S9 oznaczałoby dla mieszkańców województwa podkarpackiego sprawną komunikację z centrum Polski.
Samorządy Wielkopolski i Kujawsko-Pomorskiego w sprawie drogi S-5

Okno na świat
Nie ulega wątpliwości, że budowa ekspresowej ,,dziewiątki” ma ogromne znaczenie pod względem gospodarczym. Przede wszystkim chodzi o aktywizację obszarów problemowych, dotkniętych strukturalnym bezrobociem takich, jak: Ziemia Radomska (Radom, Skaryszew, Iłża), Zagłębie Staropolskie (Ostrowiec Świętokrzyski, Starachowice, Opatów), Podkarpacie (Tarnobrzeg, Rzeszów, Mielec). Postulowana droga ekspresowa wraz z układem magistrali utworzyłaby wielofunkcyjny korytarz transportowy stymulujący powstanie pasma równoważenia rozwoju regionów zapóźnionych cywilizacyjnie. Ponadto trasa ta doskonale wpisuje się w planowaną sieć dróg ekspresowych S7 i S74, stanowiąc dla nich niezbędne uzupełnienie.

Lobbing bez echa
Sprawnie zorganizowana akcja lobbingowa miała charakter obywatelski. Jak dotąd było to jedyne takie przedsięwzięcie. Zebrane podpisy wraz z petycją trafiły do Ministerstwa Infrastruktury i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Niestety w ślad za wysiłkiem obywateli nie poszły wysiłki polityków. Trudno przewidzieć, jaki będzie efekt dotychczasowych działań. Pozostaje mieć nadzieję, że w dokumentach rządowych dotyczących budowy dróg ekspresowych i autostrad w latach 2015 – 2020 pojawi się wzmianka o trasie S9. Tymczasem podróżując po Polsce możemy tylko obserwować imponujące budowy dróg ekspresowych realizowane w innej części województwa i kraju.

Zbigniew Wesołowski

Wydział Rozwoju i Planowania
Urząd Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×