20 czerwca 2018

Wiadomości » Dyskusje redakcyjne

Szansa dla tych, którzy zapanują nad kosztami

Szansa dla tych, którzy zapanują nad kosztamiZdaniem eksperta
Gospodarczy kryzys w większości krajów Unii Europejskiej spowodował pogorszenie koniunktury także w branży TSL. Potwierdzają to opinie przedstawicieli wielu firm, którzy oceniają rok ubiegły i prezentują swoje oczekiwania odnośnie 2013 roku. Pogłębiająca się presja ze strony dużych zleceniodawców na wydłużanie terminów płatności czy projektowana nowelizacja VAT, zakładająca w przypadku usług transportowych obowiązek regulowania podatku przed otrzymaniem zapłaty – to ważne zmiany, które w 2013 r. mogą wpływać na nasilanie się zjawiska zatorów płatniczych w branży transportowej.
Firmy spedycyjne, które swoje rachunki muszą płacić średnio dwukrotnie szybciej, niż otrzymują wynagrodzenie od klientów, coraz częściej szukają metod umożliwiających im poprawę płynnośc
i.
Dlatego udostępniamy nasze łamy na prezentację poglądów, które przedstawiają ludzie na co dzień zajmujący się w firmach tymi problemami. (red.)Dzisiaj o perspektywach spedycji całopojazdowej krajowej w 2013 roku pisze Janusz Nóżka, dyrektor spedycji całopojazdowej krajowej (FTL Domestic Director) spółki Pekaes S.A
W pierwszej połowie 2012 roku, podobnie jak w całym 2010 i 2011 roku, branża transportowa przeżywała dynamiczny wzrost spowodowany inwestycjami związanymi z przygotowaniem do największej piłkarskiej imprezy na Starym Kontynencie oraz wykorzystaniem funduszy europejskich na inwestycje krajowe.
Za sprawą tych dwóch czynników zapotrzebowanie na krajowe przewozy całopojazdowe stale rosło.
Warto zauważyć, że to właśnie przewozy całopojazdowe w ogromnej większości realizują przewozy zaopatrzeniowe i inwestycyjne w polskiej gospodarce – przede wszystkim w branży budowlanej.
Jednym z branżowych papierków lakmusowych jest zakup ciągników. 2010 rok to wzrost sprzedaży o połowę w stosunku do roku poprzedniego. W 2011 było jeszcze lepiej, sprzedaż w porównaniu do 2009 powiększyła się o ponad 70 proc. Te dane jak mało które pokazują, jak w ubiegłych latach wzrastało zapotrzebowanie rynku na przewozy całopojazdowe.
Pomimo istotnych wydarzeń i czynników mogących osłabić firmy z branży TSL, takich jak: rosnące ceny paliwa, wprowadzenie sytemu opłat drogowych ViaToll przy jednocześnie słabej infrastrukturze dróg krajowych, zatorach płatniczych związanych z długimi terminami płatności kontrahentów, rosnącymi cenami serwisu sprzętu i ubezpieczeń, branża transportowa jednak nie wyhamowała.
Zgodnie z przewidywaniami druga połowa ubiegłego roku stała pod znakiem hamujących inwestycji związanych bezpośrednio z Euro2012 i inwestycji infrastrukturalnych. Miało to kluczowy wpływ na zapotrzebowanie na transport całopojazdowy obsługujący ten sektor. Na rynku szybko pojawiło się sporo wolnych środków transportowych.
Ostatni kwartał 2012 roku charakteryzował się jeszcze bardziej wyraźnym spadkiem przewozów całopojazdowych na rynku krajowym i widoczną nadpodażą środków transportowych. Wyniki na koniec roku jasno to potwierdzają. Wzrost sprzedaży ciągników spadł do 7 proc., a naczep do 17 proc. co odzwierciedlało zapotrzebowanie głównie branży budowlanej na transport. Na rynku coraz trudniej było znaleźć zlecenie na transport surowców, maszyn i sprzętu potrzebnych na realizację inwestycji drogowych czy też budowlano-przemysłowych, których planowe zakończenie zbiegało się z terminem organizacji Euro 2012.

Firmoteka – co się dzieje w TSL

Zakończenie większości inwestycji drogowych w Polsce i brak nowych inwestycji o takim potencjale jak w latach 2010 i 2011 mogą spowodować, że najbliższe miesiące dla rynku transportowego mogą być naprawdę trudne. Nie bez znaczenia mogą okazać się problemy finansowe branży budowlanej, które niewątpliwie znajdą odzwierciedlenie w kondycji przewoźników, którzy już teraz przeżywają kłopoty związane z płynnością finansową. Możemy spodziewać się upadłości mniejszych, a w niektórych przypadkach także większych graczy. Mniejsza ilość ładunków i większa podaż samochodów będzie miała wpływ na poziom stawek przewozowych. Podobną tendencję spadkową odnotowaliśmy w drugiej połowie 2012 roku. W 2013 roku będzie zauważalny dalszy spadek stawek zwłaszcza w miejscach, gdzie występuje mniejszy potencjał rynku zleceń przewozów całopojazdowych.
Rynek przewozów całopojazdowych krajowych w 2013 roku nadal pozostanie rozdrobniony, bez dominującej pozycji jednej czy nawet kilku firm. Dla firm, które będą potrafiły dopasować swoje koszty do spadających stawek i rosnących wymagań klientów daje to możliwości rozwoju.

Janusz Nóżka
dyrektor spedycji całopojazdowej krajowej
 Pekaes S.A.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×