23 kwietnia 2018

Wiadomości » Dyskusje redakcyjne

GITD się broni i ... kontratakuje

GITD się broni i ... kontratakujeTo już kolejne stanowisko Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w związku z informacjami medialnymi na temat postępowania przetargowego na zakup stacjonarnych urządzeń rejestrujących na wyposażenie GITD w ramach Systemu Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Poprzednie stanowisko dotyczyło artykułu zamieszczonego w portalu motofoto.pl z 18 lutego 2013 r. pt. „Mnóstwo nieprawidłowości przy przetargu na nowe fotoradary. Mandaty do kosza?”.
Czytamy w nim m.in.: Należy podkreślić, iż zarzuty formułowane przez cytowanego w artykułach eksperta wobec przetargów prowadzonych przez GITD były już weryfikowane przez organy powołane do kontroli postępowań o zamówienia publiczne - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, Krajową Izbę Odwoławczą, Centrum Unijnych Projektów Transportowych i żaden z tych organów nie dopatrzył się jakichkolwiek uchybień.


Czy ITD może ścigać za niewskazanie kierowcy pojazdu?

Teraz stanowisko GITD dotyczy opinii jednego z wypowiadających się na ten temat „niezależnego eksperta”, który zdaniem ITD. był jednocześnie bezpośrednio zainteresowany przetargiem i jego rozstrzygnięciami. Poniżej stanowisko GITD
Oświadczenie GITD

W związku ze spektakularnym atakiem na projekt budowy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym - realizowany przez szereg instytucji oraz dziesiątki osób we współpracy z renomowanymi kancelariami prawnymi, przez jedną osobę tj. pana Jarosława Teterycza – przedstawiającego się jako niezależny ekspert, GITD zmuszone jest podnieść kwestię wiarygodności i bezstronności pana Jarosława Teterycza wobec poniższych faktów:
  1. Pan Jarosław Teterycz w 2011 roku zaproponował GITD świadczenie odpłatnych konsultacji eksperckich w zakresie „…oceny urządzeń i lokalizacji budowanego systemu nadzoru nad ruchem drogowym…”, z której to propozycji GITD nie skorzystało,
  2. należy wskazać, że „niezależny ekspert” - jak jest przedstawiany Pan Jarosław Teterycz, jest związany z firmą VIDEORADAR (która była jednym z potencjalnych oferentów fotoradarów, lecz finalnie nie złożyła oferty), przeprowadza dla niej szkolenia (informacje dostępne na stronie firmy) oraz reprezentował ją chociażby podczas konferencji organizowanej przez Stowarzyszenie Inteligentne Systemy Transportowe w dniu 09.10.2012 r. (http://www.itspolska.pl/?page=225). Co więcej tezy stawiane przez Pana Jarosława Teterycza są tożsame z treścią zawiadomienia złożonego do Prezesa UZP przez firmę Videoradar – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego Prezes Urzędu Zamówień Publicznych odmówił wszczęcia postępowania kontrolnego wobec braku przesłanek,
  3. nie można również pozostawić bez komentarza faktu, że Pan Jarosław Teterycz prowadzi firmę JTK – będącą wyłącznym dystrybutorem antyradarów Beltronics oraz innych urządzeń zakłócających pracę urządzeń do pomiaru prędkości (beltronics.pl).
Karetka na sygnale a zdjęcie z fotoradaru
jagr./źródło: GITD

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×