25 maja 2018

Wiadomości » Dyskusje redakcyjne

Rok 2013 będzie czasem rynku e-commerce

Rok 2013 będzie czasem rynku e-commercePerspektywy spedycji w 2013 r.
Dzisiaj o perspektywach dla przesyłek drobnicowych krajowych w 2013 roku - mówi
Ewa Konopińska, dyrektor sieci drobnicowej (Head of Groupage Network) w Pekaes S.A.

Istotnym uwarunkowaniem gospodarczym dla transportu drobnicy w minionym roku była zmiana struktury przewozów. Rozwój gospodarczy w poprzednich latach spowodował sukcesywne nasycenie popytu na towary masowe, co z kolei doprowadziło do przesunięcia wielkości udziału poszczególnych rodzajów towarów w strukturze przewozów. Przewozy towarów masowych uległy zmniejszeniu na korzyść drobnicy.


Trudny rynek, tylko dla największych

Obecne spowolnienie wzrostu gospodarczego nie musi oznaczać wyhamowania rozwoju przewozów drobnicowych w Polsce. Perspektywą dla dalszego rozwoju usług drobnicowych i kurierskich jest dynamiczny rozwój handlu elektronicznego tzw. rynku e-commerce. Dynamikę wzrostu polskiego rynku e-commerce w poprzednim roku oszacowano na 33% w stosunku do roku 2010 i prognozuje się jej dalszy dynamiczny rozwój.
Polski rynek e-commerce ocenia się jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków w Europie. Rynek handlu elektronicznego zbliżył do siebie sprzedającego i kupującego poprzez stale zwiększającą się ilość osób prywatnych kupujących on-line.
Firmy chcące rozwijać swoje usługi drobnicowe również w oparciu o e-commerce muszą zmierzyć się z problemami związanymi z tzw. „ostatnią milą” na drodze do ostatecznego klienta będącego w większości przypadków odbiorcą prywatnym - czyli realizacją dostawy B2C (Business to Customer).
Mowa przede wszystkim o:
  • realizacji dostaw Just in Time,
  • automatycznym śledzeniu przesyłek,
  • rozliczeniach gotówkowe,
  • wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz technologii bezpieczeństwa dystrybucji przesyłek w sieci.
Mając na uwadze powszechną dostępność do infrastruktury i zasobów kluczem do sukcesu w walce o Klienta będzie stała obserwacja jego potrzeb oraz szybkie reagowanie na nie, otwartość na niestandardowe formy współpracy oraz elastyczność. Tu największą rolę odegrają narzędzia informatyczne oferowane Klientowi, możliwość elektronicznej wymiany danych oraz oferowany dostęp do o informacji na temat przesyłki.
Ponieważ klienci firm logistycznych tj. sklepy internetowe, producenci i dystrybutorzy konkurują między sobą również oferowaną do ceny zakupu - ceną za dostawę oraz czasem jej realizacji, jednym z głównych zadań stojących przed sieciami dystrybucji przesyłek drobnicowych jest optymalizacja kosztów i stała poprawa jakości.
X Polecamy artykuł:
Niemcy ostrzej kontrolują busy

Przewoźnik tylko z dobrą reputacją i grubym portfelem?

Przyszły rozwój rynku dystrybucji przesyłek drobnicowych, zarówno paczkowych jak i paletowych, jako części rynku usług logistycznych będą determinowały warunki makrologistyczne, jednak głównym czynnikiem będą wymagania klientów. Dlatego nastawienie proklienckie i nastawienie na rozwój technologii informatycznych u operatora logistycznego będą nieodzownymi warunkami ich sukcesu rynkowego.

Ewa Konopińska
dyrektor sieci drobnicowej w Pekaes S.A.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×