25 kwietnia 2018

Wiadomości » Dyskusje redakcyjne

Tymczasowe aresztowanie środek represji względem przedsiębiorców

Tymczasowe aresztowanie środek represji względem przedsiębiorców– Tymczasowe aresztowanie czy zabezpieczenie kont bankowych przedsiębiorców są najbardziej dolegliwymi środkami zapobiegawczymi. Niestety – również najczęściej stosowanymi przez wymiar sprawiedliwości – zwraca uwagę ekspert Pracodawców RP Jacek Cieplak.
W Polsce takie represje jak tymczasowe aresztowanie czy zabezpieczenie kont bankowych są regularnie wykorzystywane z naruszeniem zasady proporcjonalności. W odniesieniu do pracodawców łączą się bowiem z daleko idącymi konsekwencjami i problemami związanymi z zarządzaniem przedsiębiorstwem czy wręcz utratą przez nich płynności finansowej.
Niejednokrotnie stosowanie najostrzejszych możliwych środków zapobiegawczych kończy się bankructwem firmy. Dzieje się tak również w przypadkach, gdy wina podejrzanego nie jest jeszcze udowodniona, a często nawet nie można mówić o uprawdopodobnieniu popełnienia czynu niedozwolonego.
Chociaż Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad nowelizacją przepisów prawa karnego i postępowania karnego, to nadal funkcjonuje tzw. areszt wydobywczy. Pod pretekstem istnienia formalnych przesłanek do jego stosowania przetrzymuje się przedsiębiorcę w areszcie bardzo długo – tylko po to, aby uzyskać od podejrzanego konkretne informacje – np. przyznanie się do winy – czy też zmusić go do podjęcia współpracy z organami ścigania.
Taka forma uzyskiwania dowodów w śledztwie jest nie do zaakceptowania i ta kwestia winna być znowelizowana w pierwszej kolejności.

Jacek Cieplak
ekspert Pracodawców RP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×