21 stycznia 2019

Wiadomości » Firmoteka

Jednolity Plik Kontrolny: nowe zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące od tego roku

Jednolity Plik Kontrolny: nowe zmiany dla przedsiębiorców obowiązujące od tego roku

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązek comiesięcznego przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego objął także mikroprzedsiębiorców oraz podatników niebędących przedsiębiorcami w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, którzy w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnęli roczny obrót poniżej 2mln € lub suma ich aktywów bilansu nie przekroczyła 2 mln €. Jakie są sankcje za niedostarczenie JPK?

Bez względu na istniejący obowiązek, Urząd Skarbowy może w każdej chwili wystąpić do przedsiębiorcy o przekazanie danych w wyznaczonym terminie. Bazy dużych przedsiębiorstw zawierają bardzo dużą ilość danych mierzoną w terabajtach, a zatem generowanie plików JPK może trwać kilka dni. Zgodnie ordynacją podatkową, termin na przekazanie JPK nie może być krótszy niż 3 dni.

Niewywiązanie się z obowiązku terminowego przekazania plików JPK wiąże się z konsekwencjami finansowymi i karą porządkową w wysokości do 2 800 zł. Dlatego, jeżeli przedsiębiorca nie może w określonym terminie przekazać plików JPK, powinien o tym poinformować organ wskazując przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać termin, w którym wypełni obowiązek – informuje Janusz Opala z Kancelarii Księgowej Account z Wrocławia – W przypadku udowodnienia celowego udaremniania czynności kontrolnych organom podatkowym, podatnikowi grozi kara grzywny do 17 769 600 zł – dodaje.

Jeżeli przedsiębiorca nie jest w stanie złożyć pliku JPK w wyznaczonym terminie, wówczas powinien zawiadomić o tym organ podatkowy, podać przyczyny niedotrzymania terminu oraz wskazać datę, kiedy wypełni ten obowiązek. Praktyka pokazuje, że wszystkie tego typu sytuacje są rozpatrywane indywidualnie przez organ podatkowy.

X Polecamy artykuł:
Ukarany pracodawca

Dla wielu przedsiębiorców oznacza to pilną konieczność zakupu nowych wersji używanych programów lub ich zmiana na takie, które obsługują JPK. Zakup i wdrożenie zawsze zabiera nieco czasu, zatem styczeń to ostatni moment na przygotowanie się do wypełnienia ustawowego obowiązku informacyjnego” – komentuje Janusz Opala. Polscy mikroprzedsiębiorcy wyślą swój pierwszy JPK już 25 lutego 2018 r. Czasu jest zatem bardzo mało i zwłoka może być bardzo kosztowna.

Źródło: Wortal CentrumJPK.Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×