22 lutego 2020

Wiadomości » Kadry

Nowa rada nadzorcza w Lotosie

Nowa rada nadzorcza w Lotosie
Kadry
30 czerwca w Gdańsku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Lotos S.A. W związku z wygaśnięciem VIII kadencji Rady Nadzorczej spółki, w trakcie obrad, powołano radę na nową kadencję.
W skład rady weszli jej dotychczasowi członkowie: Wiesław Skwarko, jako przewodniczący, Małgorzata Hirszel, Agnieszka Trzaskalska, Oskar Pawłowski i Michał Rumiński.
Nową osobą, powołaną w skład rady z ramienia Ministerstwa Skarbu Państwa, została Magdalena Bohusz-Boguszewska, absolwentkę Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji.

Dagmara Głowacka "Kobietą w Logistyce 2013"

W latach 2004-2012 pracowała w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami sektora górnictwa węgla kamiennego, a następnie prowadzeniem prac legislacyjnych obejmujących przygotowanie projektów zmian w obowiązującym prawie, wynikających ze strategii rządowych w odniesieniu do górnictwa węgla kamiennego.
Od 2012 r. pracownik Ministerstwa Skarbu Państwa. Aktualnie naczelnik wydziału nadzoru, pomocy publicznej i wsparcia w departamencie restrukturyzacji i pomocy publicznej, gdzie nadzoruje i koordynuje prace związane z nadzorem właścicielskim, restrukturyzacją spółek, pomocą publiczną oraz wsparciem niebędącym pomocą publiczną udzielanym przedsiębiorcom przez Ministra Skarbu Państwa. Ma doświadczenie w pełnieniu funkcji członka rad nadzorczych, w tym H. Cegielski – Poznań S.A. i Stomil – Poznań S.A.
Zgodnie z decyzją Walnego Zgromadzenia akcjonariusze Grupy LOTOS S.A. wyrazili zgodę na nabycie przez spółkę nieruchomości sąsiadujących z rafinerią GL S.A. w Gdańsku, przeznaczonych pod realizację przyszłych projektów inwestycyjnych. Łączna powierzchnia działek, za które Grupa LOTOS S.A. zapłaci 17,5 mln zł netto, to ok. 13 ha.
Ponadto walne zatwierdziło sprawozdania finansowe i sprawozdania Zarządu z działalności spółki za 2013 r. oraz udzieliło absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A.
jagr./pr

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×