26 kwietnia 2018

Wiadomości » Kadry

Nabór do Nadodrzańskiego OSG

Nabór do Nadodrzańskiego OSG30 nowych funkcjonariuszy zostanie przyjętych do służby w placówkach Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej w województwach dolnośląskim, wielkopolskim i lubuskim w 2017 r. Trwa nabór do służby.
Dziesięciu pierwszych nowych funkcjonariuszy rozpocznie służbę już w lutym; kolejni w czerwcu i październiku. Służba w Straży Granicznej zawsze cieszyła się dużym zainteresowaniem. W poprzednich latach o jedno miejsce ubiegało się kilkunastu kandydatów.
Osoba, która pragnie wstąpić w szeregi funkcjonariuszy Straży Granicznej musi być obywatelem polskim, nie może być karana, mieć co najmniej średnie wykształcenie.
Ważne, aby była gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie i posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby.
Po pozytywnie zakończonej procedurze kwalifikacyjnej (m.in. rozmowa kwalifikacyjna, testy psychologiczne, badanie wariografem, testy z wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej) nowy szeregowy SG w jednym z ośrodków szkolenia Straży Granicznej odbywa trzymiesięczne szkolenie podstawowe i trzymiesięczne szkolenie podoficerskie. W pierwszych miesiącach służby nowi funkcjonariusze mogą liczyć na około 1750 zł pensji netto.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej:
(http://www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl/nad/komenda/nabor-do-sluzby/7457,Nabor-do-sluzby.html).

mjr SG Irena Skuliniec
Rzecznik Prasowy
Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×