16 lutego 2019

Wiadomości » Kadry

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.

Zmiany w składzie Zarządu PKP CARGO S.A.
Rada Nadzorcza PKP CARGO S.A. w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, 26 marca 2018 r. podjęła uchwałę o powołaniu w skład Zarządu PKP CARGO S.A. z dniem 27 marca 2018 r.  Czesława Warsewicza, powierzając mu funkcję prezesa Zarządu oraz Leszka Borowca, powierzając mu funkcję członka zarządu ds. finansowych PKP CARGO S.A.

Czesław Warsewicz z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia w Szkole Głównej Handlowej na kierunku Zarządzanie i Marketing, następnie prowadził pracę naukowo-badawczą w Katedrze Zarządzania Strategicznego SGH na Podyplomowych Studiach Doktoranckich w zakresie venture capital i private equity.


Uczestnik pierwszej polskiej edycji programu AMP – Advanced Managemet Program, organizowanego przez IESE Business School w Barcelonie. Specjalista w zakresie transportu i zarządzania. W latach 1994 – 1999 związany z sektorem prywatnym, w tym m.in. z: Raab Karcher Energieservice Sp. z o.o, EVIP Internacional Sp. z o.o.
Od 1997 r. przez 9 lat związany z giełdową grupą kapitałową Rolimpex, gdzie pełnił m. in. funkcje Dyrektora Finansowego oraz Członka Zarządu. W latach 2006 – 2009 - prezes Zarządu PKP Intercity S.A. W latach 2009-2013 dyrektor biura spółki Patentes TALGO, czołowego producenta taboru kolejowego w Europie. Od 2013 r. jest dyrektorem zarządzającym – Członkiem Rady Dyrektorów spółki Miller Graphics AB. W latach 2015 – 2018 pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A.

Leszek Borowiec jest absolwentem Politechniki Częstochowskiej, specjalność zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Ukończył studia podyplomowe z zakresu rachunkowości. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii, specjalność finanse i rachunkowość uzyskany na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.
Ponadto ukończył studia Executive MBA o profilu menedżerskim w Instytucie Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk.
Od 2001 roku jest adiunktem, wykładowcą na Uniwersytecie Warszawskim oraz kierownikiem Katedry Rachunkowości w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. W latach 2001 – 2010 związany z Zakładem Produkcji Cystern LDS Sp. z o.o., gdzie pełnił m. in. funkcję Dyrektora Finansowego. W latach 2010 – 2011 był ekspertem w Ernst & Young Business Advisory w zakresie rachunkowości zarządczej podmiotów działających  w obszarze publicznym i/lub regulowanym.

W latach 2011 – 2013 pełnił funkcję Członka Zarządu, Dyrektora Ekonomiczno – Finansowego w Solino S.A. z Grupy ORLEN. W latach 2014 – 2018 związany z Grupą Poczty Polskiej, gdzie pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Finansów, a w ostatnim czasie funkcję Prezesa Zarządu Pocztowych Usług Finansowych Sp. z o.o.

W wyniku dokonanych zmian, skład Zarządu przedstawia się następująco: Czesław Warsewicz – Prezes Zarządu Leszek Borowiec – Członek Zarządu ds. Finansowych; Grzegorz Fingas – Członek Zarządu ds. Handlowych; Witold Bawor – Członek Zarządu ds. Operacyjnych i Zenon Kozendra – Członek Zarządu Przedstawiciel Pracowników.
jagr./pr
 

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×