19 listopada 2018

Wiadomości » Kadry

GITD zwiększa zatrudnienie w Białej Podlaskiej

GITD zwiększa zatrudnienie w Białej PodlaskiejPonad 40 nowych miejsc pracy czeka w biurach GITD w Białej Podlaskiej. O planach rozwoju bialskiej placówki Inspekcji informowali w środę Główny Inspektor Transportu Drogowego Alvin Gajadhur i prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk.

Nowe miejsca pracy
Wydział Postępowań II Biura Kontroli Opłaty Elektronicznej GITD w Białej Podlaskiej zatrudni 17 osób. Zainteresowani kandydaci mogą składać aplikacje do 24 października. Praca czeka też w bialskim Wydziale Postępowań II Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD). Obecnie prowadzone są tu nabory na 24 stanowiska, zatem zatrudnienie w bialskiej jednostce GITD zwiększy się o ponad 40 osób.


- To doskonała informacja – ocenia Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej. – Liczymy na sporo aplikacji. Do tej pory zainteresowanie pracą w bialskich biurach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego było bardzo duże – dodaje Alvin Gajadhur, Główny Inspektor Transportu Drogowego.

Na ogłoszony w marcu tego roku nabór przez Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej wpłynęło 250 ofert. Rekrutacja lipcowa cieszyła się jeszcze większym zainteresowaniem. Do GITD w Białej Podlaskiej złożono ponad 300 aplikacji. Ok. 200 podań wpływało także w odpowiedzi na nabory ogłaszane przez Wydział II Postępowań Canard.

Pierwszy rok działalności
Jako pierwsze w Białej Podlaskiej otwarto Biuro Kontroli Opłaty Elektronicznej (BKOE). We wrześniu 2017 roku pracę w tej jednostce rozpoczęło 21 osób. Z początkiem 2018 r. bialska jednostka GITD została poszerzona o cztery kolejne wydziały biur Inspekcji. Obecnie pracuje tu blisko 80 osób.

W ciągu pierwszego roku działalności pracownicy BKOE w Białej Podlaskiej wydali blisko 3700 decyzji administracyjnych, wystawili prawie 2600 upomnień i ponad 3600 administracyjnych tytułów wykonawczych. Zatrudnieni w bialskim Wydziale Postępowań II CANARD z kolei wykonali do tej pory 245 tysięcy czynności w systemie teleinformatycznym CANARD. Były to m.in. wezwania skierowane do właścicieli i posiadaczy pojazdów. We wrześniu bieżącego roku pierwsi pracownicy uzyskali uprawnienia do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.

Wyrównywanie szans
Utworzenie placówki Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Białej Podlaskiej to element przyjętego przez rząd programu aktywizacji Polski Wschodniej. Program ma na celu wyrównanie szans mieszkańców w dostępie do usług publicznych i rynku pracy. Na utworzenie 100 nowych miejsc pracy w GITD w Białej Podlaskiej w 2018 r. rząd przeznaczył ponad 9,3 milionów złotych.

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×