25 stycznia 2020

Wiadomości » Kalendarium

Co Służba Celna szykuje na rok 2015

Co Służba Celna szykuje na rok 2015
czyli niezbędnik każdej firmy TSL na konferencji w Warszawie...
Relacja. Wczoraj w Ministerstwie Finansów odbyła się konferencja „Ułatwienia dla biznesu 2014+”. Pojawiły się na niej najważniejsze osoby Służby Celnej, eksperci z Ministerstwa Finansów oraz ludzie biznesu. Audytorium zgromadzone w gmachu ministerstwa mogło dowiedzieć się co czeka ją w roku 2015 i jakie wyzwania czekają przed pracą agencji celnych – „porty 24h”, „uniwersalne świadectwo pochodzenia wystawiane przez KIG” a także „deregulacja zawodu agenta celnego” – o tych kluczowych kwestiach debatowano na konferencji.
IX edycja Konkursu "Najlepszy Kalendarz branży TSL"
(na konferencji Służba Celna i KIG..)

Uczestnicy konferencji byli świadkami podpisania porozumienia między KIG a Służbą Celną. Od 1 stycznia 2015 r. Krajowa Izba Gospodarcza (KIG) obok organów celnych będzie wystawiać przedsiębiorcom uniwersalne świadectwa pochodzenia. Przewiduje to porozumienie podpisane 15 grudnia 2014 r. pomiędzy Szefem Służby Celnej, a KIG na podstawie znowelizowanej ustawy z dnia 7 listopada 2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej, tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Porozumienie podpisali Szef Służby Celnej, podsekretarz stanu w MF Jacek Kapica oraz dyrektor Biura Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA w Krajowej Izbie Gospodarczej Wojciech Januszko podczas konferencji „Ułatwienia dla Biznesu 2014+", która odbyła się w Ministerstwie Finansów. Umowa zakłada upoważnienie KIG do wystawiania, jako samodzielny podmiot, uniwersalnych (zwykłych, niepreferencyjnych) świadectw pochodzenia towarów wywożonych z Polski. Jest to jedno z działań podejmowanych przez Służbę Celną wspierających legalną działalność polskich podmiotów gospodarczych, dokonujących obrotu towarowego z zagranicą. – Myślę, że zmiany zachodzące od 1 stycznia 2015 r. będą dla Państwa dużym ułatwieniem – zwrócił się do przedsiębiorców wiceminister Kapica i podkreślił znaczenie dialogu między tą grupą a administracją. – To pierwszy przypadek, aby pewne czynności będące w gestii administracji publicznej były przekazywane organom samorządu gospodarczego – dodał Wojciech Januszko z KIG – podało Ministerstwo Finansów.
(pytania od przedsiębiorców)

Jacek Kapica otworzył konferencję podkreślając, iż Służba Celna dba aby w wymienionych na konferencji procesach zapewnić bezpieczeństwo. Spotkanie w części merytorycznej rozpoczęło się od przedstawienia raportu sporządzonego przez firmę PWC – w badaniu sprawdzono poziom „doinformowania” firm i jej ocenę pracy na linii biznes-państwo (w tym wypadku reprezentowane przez organy Służby Celnej). W badaniu uczestniczyło ponad 280 ankietowanych i z ciekawszych odpowiedzi warto odnotować, iż ponad 1/3 przedsiębiorców stwierdziła, iż nawet jeśli są informacje o ułatwieniach to do nich nie docierają.

Ze spraw kluczowych dla funkcjonowania firm TSL ważne wystąpienie miał dyrektor Piotr Pogorzelski. O procedurze uproszczonej, dokonania odpraw celnych poza godzinami pracy – z uwzględnieniem komunikatu PWD2 i zwolnienia z obowiązku wysyłania powiadomienia poza godzinami pracy, o wystawianiu nie preferencyjnych świadectw In blanco a także fakcie, że świadectwa przez Służbę Celną wydawane są bezpłatnie a w KIG odpłatnie – mogli dowiedzieć się zgromadzeni na Sali z wystąpienia dyrektora.

Ukraina - Na konferencji pojawił się również temat Ukrainy. Podkreślono, iż obecnie działa ona w umowie o wolnym handlu z UE ale sama przyjmie obowiązki strony umowy 1 stycznia 2016 roku, póki co korzystając z preferencji jednostronnych. Przy okazji sprawy Ukrainy wspomniano również o systemie GSP – Generalnym Systemie Preferencji Celnych w ramach którego działają z nami Chiny, Tajlandia, Malediwy i Ekwador, systemie obowiązującym dla krajów rozwijających się.

Deregulacja zawodu agenta celnego -
Z deregulacji zawodu agenta celnego bardzo ważną kwestią jest fakt, iż na listę agentów celnych nie może zapisać się asystent/osoba wspierająca. Mimo, że taka osoba latami przygotowuje dokumenty i zna annały współpracy z urzędami lepiej niż niejeden absolwent prawa (może być wpisany na listę) nie jest osobą pracującą „przed organami” i „jej podpis nie widnieje w systemie”, zatem nie może zostać agentem celnym w ramach deregulacji zawodu.

DEREGULACJA ZAWODU AGENTA CELNEGO - POBIERZ DOKUMENT

źródło: mf.gov.pl


Porty 24h – Tylko obrót najbardziej wrażliwymi towarami wymaga papierowych dokumentów, reszta jest obsługiwana przez „skany”. Docelowo są plany aby w ogóle wycofać papierowy obrót dokumentacji. Rok 2015 dla portów będzie pierwszym rokiem działania „single window”. Oczywiście również idea przeprowadzenia niezbędnych „portowych” formalności w 24 godziny.

PORTY 24h - POBIERZ DOKUMENT

źródło: mf.gov.pl

Zmiany w VAT – zgromadzeni na konferencji mogli dowiedzieć się, iż warto posiadać certyfikat AEO. To AEO-wcy są docelową grupą która „otrzyma” ułatwienia. Rozszerzane ułatwienia są właśnie dla tej grupy a Anna Cyrańska z Ministerstwa Finansów podkreśliła, iż ministerstwu zależy na upowszechnieniu AEO. A także zmiany w podatku akcyzowym w roku 2015.

PODATKI np: AKCYZA - POBIERZ DOKUMENT

źródło: mf.gov.pl

Na następnej stronie cd fotorelacji...
  |str. 1| 2 | Następna

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2020 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×