25 kwietnia 2019

Wiadomości » Kalendarium

Obrót bezgotówkowy

Obrót bezgotówkowy
... jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?
Poziom rozwoju obrotu bezgotówkowego jest jednym ze wskaźników rozwoju gospodarczego danego państwa. Pomimo wielu pozytywnych zmian w tym obszarze w ostatnich latach, Polska wciąż jeszcze ma wiele do nadrobienia względem europejskich liderów, jak np. Szwecja.
O tym, jak zniwelować te różnice będą rozmawiać uczestnicy konferencji "Obrót bezgotówkowy - jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?", która odbędzie się 17 marca w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju.

Co drugi Polak ma zaufanie do bankowości internetowej

Jak podaje Narodowy Bank Polski, w 2014 r. liczba transakcji bezgotówkowych kartami na jednego Polaka wynosiła 48,7, co stanowiło 52% średniej unijnej. Ten sam wskaźnik dla Szwecji wynosił 270, czyli był ponad pięć razy większy. - Szwecja od wielu lat stawia na rozwój społeczeństwa bezgotówkowego - płatności elektroniczne stanowią tam już 80% wszystkich zawieranych transakcji. Kraj ten należy również do najbardziej innowacyjnych państw UE, a do jego silnej pozycji przyczynia się m.in. otwartość społeczeństwa na nowoczesne rozwiązania, takie jak właśnie płatności bezgotówkowe - mówi dr Agnieszka Sznyk, dyrektor zarządzająca Instytutu Innowacyjna Gospodarka.
Konferencja "Obrót bezgotówkowy - jak wdrożyć model szwedzki na rynek polski?" organizowana jest przez Instytut Innowacyjna Gospodarka we współpracy z Ambasadą Szwecji. Patronat nad tym przedsięwzięciem objął Narodowy Bank Polski. Wydarzenie odbędzie się w czwartek 17 marca 2016 r. w Sali pod Kopułą Ministerstwa Rozwoju.
W ramach projektu "Obrót bezgotówkowy - jak zaimplementować model szwedzki na rynek polski?" odbędzie się m.in. debata poświęcona zagadnieniu obrotu bezgotówkowego, a także prezentacje szwedzkich ekspertów, pokazujące, jakie korzyści płyną z transakcji zwieranych elektronicznie, zarówno dla społeczeństwa jak i całej gospodarki. Eksperci będą dyskutować m.in. na temat regulacji prawnych, dostępności innowacyjnych technologii, przełamania barier psychologicznych czy wprowadzania specjalnych zachęt do korzystania z bezgotówkowych form płatności. Zaproszeni goście ze Szwecji podczas prezentacji opowiedzą o tym, w jaki sposób udało się ich krajowi osiągnąć tak wysoki poziom obrotu bezgotówkowego.
Udział w wydarzeniu wezmą m.in. prof. Nikas Arvidsson z KTH Royal Institute of Technology, specjalizujący się w obszarze innowacji w sektorze płatniczym; Kurt Gjenssen, prezes Pan Nordic Card Association, który opowie o rozwoju płatności kartami; natomiast doświadczenia Sveriges Riksbank (Narodowego Banku Szwecji) we wspieraniu obrotu bezgotówkowego przedstawi Erik Lenntorp. W konferencji będą uczestniczyć również: Inga Eriksson Fogh, ambasador Szwecji; Jenny Fossum, transformator design; Tadeusz Kościński, podsekretarz stanu, Ministerstwo Rozwoju; Adam Tochmański, dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego NBP.
W czerwcu 2015 r. podczas Szwedzko-Polskiego Forum Innowacji podpisany został list intencyjny w zakresie rozszerzenia szwedzko-polskiej współpracy w obszarze innowacji, którego sygnatariuszami byli Janusz Piechociński - wicepremier i minister gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej oraz Mikael Damberg - minister przedsiębiorczości i innowacji Szwecji. Planowane wydarzenie jest następstwem i kontynuacją zawartego porozumienia, ponieważ rozwój obrotu bezgotówkowego jest ściśle związany z rozwojem innowacji w sektorze finansowym.
źr. Centrum Prasowe PAP

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza


 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×