22 września 2018

Wiadomości » Kalendarium

Eksperci Kryminalistyki obradowali w Kętrzynie

Eksperci Kryminalistyki obradowali w Kętrzynie8 września w Kętrzynie, zakończyło się IX Międzynarodowe Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych. Również tym razem zgromadziło ono wybitnych ekspertów z zakresu badania dokumentów, którzy przez dwa dni (7-8 września) rozmawiali o fałszywych dokumentach zatrzymanych w trakcie kontroli granicznej oraz aspektach skutecznej i efektywnej kontroli na granicach.
Organizatorem i gospodarzem Sympozjum był Komendant Centrum Szkolenia Straży Granicznej płk SG Michał Stachyra. Partnera merytorycznego i współorganizatora Sympozjum - Polską Wytwórnię Papierów Wartościowych S.A. reprezentowała Aleksandra Grynkiewicz – doradca zarządu ds. szkoleń i ekspertyz Centrum Edukacji i Szkoleń PWPW, natomiast Komendę Główną Straży Granicznej reprezentował zastępca dyrektora zarządu operacyjno-śledczego KGSG  - płk SG Piotr Trawiński.
W trakcie Sympozjum wygłoszonych zostało osiemnaście referatów obejmujących bardzo szerokie spektrum tematów, między innymi z obszaru zabezpieczeń dokumentów, fałszerstw dokumentów i technik fałszerskich, regulacji prawnych, aż po szkolenia funkcjonariuszy służb publicznych.


Eksperci, którzy wymieniali się doświadczeniami reprezentowali między innymi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Policję, Centralne Biuro Śledcze Policji, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europol oraz służby graniczne i policyjne z Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi i Ukrainy. Najliczniejsze grono wśród uczestników Sympozjum stanowili funkcjonariusze Straży Granicznej.
Nad naukową stroną Sympozjum czuwali przedstawiciele środowisk akademickich z: Poznania w osobie prof. zw. dr. hab. Huberta Kołeckiego, Olsztyna w osobie prof. nadzw. dr. hab. Jarosława Moszczyńskiego oraz Warszawy w osobie prof. nadzw. dr. hab. Mieczysława Goca z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.Patronat honorowy nad IX Międzynarodowym Sympozjum Ekspertów Kryminalistyki Służb Granicznych sprawował Komendant Główny SG Pan płk SG Marek Łapiński. Natomiast patronat medialny nad wydarzeniem objęły redakcje: TVP 3 Olsztyn, Nasze Miasto Kętrzyn i Tygodnik Kętrzyński.
X Polecamy artykuł:
Mistrz kierownicy wycieka

Dzięki uprzejmości Dyrektor Muzeum im. Wojciecha Kętrzyńskiego Darii Zecer odbyło się ono w Sali Rycerskiej kętrzyńskiego Zamku.
W I półroczu 2016 r. Straż Graniczna ujawniła 1521 fałszerstw dokumentów odnotowując tym samym 23% wzrost w stosunku do I półrocza roku ubiegłego (1233 ujawnione fałszerstwa). Wśród fałszowanych dokumentów dominowały wizy, stemple kontroli granicznej, dowody osobiste, dokumenty podbytowe, ale także paszporty i karta mrg. Przeważającą częścią ujawnionych fałszywych dokumentów posługiwali się obywatele państw trzecich, a zaledwie w 16 przypadkach byli to obywatele Wspólnoty.

mjr SG Aneta Wojtanowska-Zimoń
Rzecznik prasowy Komendanta Centrum Szkolenia Straży Granicznej
Zdjęcia: CSSG J. Ciunel / W. Groch

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×