20 kwietnia 2018

Wiadomości » Wywiady

Nie godzimy się na niemiecką biurokrację i MiLoG

Nie godzimy się na niemiecką biurokrację i MiLoGWywiad z ekspertem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki dr Mirosławem Kaczmarkiem. „Niestety jesteśmy skazani na wyniki postępowania podjętego przez struktury Komisji Europejskiej (…) jak wiadomo nie ma jeszcze wiążącej odpowiedzi na podstawowe pytanie; czy ustawa o płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG) narusza prawo Unii Europejskiej i czy akty wykonawcze związane z ustawą stanowią proporcjonalną implementację tego prawa. Nadal tkwimy w punkcie wyjścia” - podkreślił ekspert.Polscy przedsiębiorcy mieliby niesamowite możliwości w prowadzeniu eksportu

Michał Bruszewski: Jak Pan ocenia kolejne problemy polskich przewoźników z niemiecką płacą minimalną? Jaki przewiduje Pan obrót spraw?


Mirosław Kaczmarek: Wprawdzie Polska Izba Spedycji i Logistyki nie pretenduje do zajmowania miejsca w pierwszym szeregu organizacji najbardziej zaangażowanych w tej sprawie, to jednak z uwagi na jej – w naszej opinii – precedensowe znaczenie oraz pojawieniem się jej w momencie dużych kłopotów środowiska przewoźników wywołanych wyrokiem SN w czerwcu 2014 w sprawie ryczałtów i diet dla kierowców oraz kłopotów wynikających z embarga na dostawy polskich towarów do Rosji, PISiL jasno określiła swoje stanowisko w pismach do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Gospodarki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W naszym stanowisku podkreślamy administracyjne ograniczanie konkurencyjności polskiego transportu drogowego (i innych krajów), sprzeczność regulacji o płacy minimalnej z duchem i zasadami UE oraz nieuprawnioną ingerencję w wewnętrzne regulacje stosunków pracodawca – pracobiorca krajów trzecich. Nie godzimy się także na nakładanie na polskie podmioty gospodarcze obowiązków biurokratycznych w stosunku do administracji niemieckiej.
Niezależnie od tego stanowisko swoje kilkakrotnie prezentowaliśmy na forum Sejmu RP.
PISiL zdecydowała się także przystąpić do Forum Transportu Drogowego, powołanego przez organizacje przewoźników drogowych w celu wypracowanie i prezentacji jednolitego i silnego stanowiska we wszystkich problemach z jakimi przyszło się zmierzyć branży w ostatnich miesiącach. Niestety jesteśmy skazani na wyniki postępowania podjętego przez struktury Komisji Europejskiej. Jak wiadomo nie ma jeszcze wiążącej odpowiedzi na podstawowe pytanie; czy ustawa o płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG) narusza prawo Unii Europejskiej i czy akty wykonawcze związane z ustawą stanowią proporcjonalną implementację tego prawa. Nadal tkwimy w punkcie wyjścia. Dalszy los ustawy będzie więc uzależniony od stanowiska Komisji Europejskiej. W tym kontekście niepokoją sygnały dobiegające z Francji i Włoch i innych krajów. Traktujemy je sygnał nasilenia protekcjonalizmu w poszczególnych krajach członkowskich, hamujący w istocie proces integracji europejskiej.

Mamy okres świąteczny. Czego życzy Pan branży TSL?

Okres świąteczny sprzyja spokojowi i refleksji. Zatem oprócz tradycyjnych życzeń spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, życzę wszystkim dużo optymizmu, wiary w swoje siły oraz zastanowienia się w jaki sposób z bieżących kłopotów wyciągnąć pozytywne wnioski na przyszłość.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję

Rozmawiał Michał Bruszewski

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2018 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×