18 sierpnia 2017

Wiadomości » Wywiady

Nie godzimy się na niemiecką biurokrację i MiLoG

Nie godzimy się na niemiecką biurokrację i MiLoGWywiad z ekspertem Polskiej Izby Spedycji i Logistyki dr Mirosławem Kaczmarkiem. „Niestety jesteśmy skazani na wyniki postępowania podjętego przez struktury Komisji Europejskiej (…) jak wiadomo nie ma jeszcze wiążącej odpowiedzi na podstawowe pytanie; czy ustawa o płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG) narusza prawo Unii Europejskiej i czy akty wykonawcze związane z ustawą stanowią proporcjonalną implementację tego prawa. Nadal tkwimy w punkcie wyjścia” - podkreślił ekspert.Polscy przedsiębiorcy mieliby niesamowite możliwości w prowadzeniu eksportu

Michał Bruszewski: Jak Pan ocenia kolejne problemy polskich przewoźników z niemiecką płacą minimalną? Jaki przewiduje Pan obrót spraw?


Mirosław Kaczmarek: Wprawdzie Polska Izba Spedycji i Logistyki nie pretenduje do zajmowania miejsca w pierwszym szeregu organizacji najbardziej zaangażowanych w tej sprawie, to jednak z uwagi na jej – w naszej opinii – precedensowe znaczenie oraz pojawieniem się jej w momencie dużych kłopotów środowiska przewoźników wywołanych wyrokiem SN w czerwcu 2014 w sprawie ryczałtów i diet dla kierowców oraz kłopotów wynikających z embarga na dostawy polskich towarów do Rosji, PISiL jasno określiła swoje stanowisko w pismach do Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Ministra Gospodarki oraz Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
W naszym stanowisku podkreślamy administracyjne ograniczanie konkurencyjności polskiego transportu drogowego (i innych krajów), sprzeczność regulacji o płacy minimalnej z duchem i zasadami UE oraz nieuprawnioną ingerencję w wewnętrzne regulacje stosunków pracodawca – pracobiorca krajów trzecich. Nie godzimy się także na nakładanie na polskie podmioty gospodarcze obowiązków biurokratycznych w stosunku do administracji niemieckiej.
Niezależnie od tego stanowisko swoje kilkakrotnie prezentowaliśmy na forum Sejmu RP.
PISiL zdecydowała się także przystąpić do Forum Transportu Drogowego, powołanego przez organizacje przewoźników drogowych w celu wypracowanie i prezentacji jednolitego i silnego stanowiska we wszystkich problemach z jakimi przyszło się zmierzyć branży w ostatnich miesiącach. Niestety jesteśmy skazani na wyniki postępowania podjętego przez struktury Komisji Europejskiej. Jak wiadomo nie ma jeszcze wiążącej odpowiedzi na podstawowe pytanie; czy ustawa o płacy minimalnej w Niemczech (MiLoG) narusza prawo Unii Europejskiej i czy akty wykonawcze związane z ustawą stanowią proporcjonalną implementację tego prawa. Nadal tkwimy w punkcie wyjścia. Dalszy los ustawy będzie więc uzależniony od stanowiska Komisji Europejskiej. W tym kontekście niepokoją sygnały dobiegające z Francji i Włoch i innych krajów. Traktujemy je sygnał nasilenia protekcjonalizmu w poszczególnych krajach członkowskich, hamujący w istocie proces integracji europejskiej.

Mamy okres świąteczny. Czego życzy Pan branży TSL?

Okres świąteczny sprzyja spokojowi i refleksji. Zatem oprócz tradycyjnych życzeń spokojnych i zdrowych Świąt Wielkanocnych, życzę wszystkim dużo optymizmu, wiary w swoje siły oraz zastanowienia się w jaki sposób z bieżących kłopotów wyciągnąć pozytywne wnioski na przyszłość.

Dziękuję za rozmowę

Dziękuję

Rozmawiał Michał Bruszewski

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

Ze względów bezpieczeństwa komentowanie artykułów wymaga potwierdzenia wpisu.
Państwa komentarz będzie wyświetlony po kliknięciu linku wysłanego na wprowadzony adres email.

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2017 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności×