15 października 2019

Wiadomości » Wywiady

O przyszłości operacji sieci Pall-Ex w Polsce

O przyszłości operacji sieci Pall-Ex w PolsceKrzysztof Kononowicz dyrektor operacyjny sieci Pall-Ex w Polsce dzieli się swoimi spostrzeżeniami oraz planami rozwojowymi na temat przyszłości operacji sieci w Polsce
 
- Co skłoniło Pana do podjęcia wyzwania pełnienia funkcji Dyrektora Operacyjnego sieci Pall-Ex w Polsce?

Pomysł na dystrybucję drobnicy w oparciu o sieć niezależnych małych i średnich firm transportowych/dystrybucyjnych nie jest nowy. Takie rozwiązanie daje teoretycznie nieograniczony dostęp do zasobów niezbędnych do sprostania wyzwaniom rosnącego rynku drobnicowego. Sam dostęp do pełnej infrastruktury sieci i poszerzenie możliwości biznesowych dla uczestników systemu nie jest gwarantem sukcesu.


Kluczowe jest spełnienie rosnących gwałtownie potrzeb i oczekiwań co do jakości świadczonego serwisu stawianych przez klientów. Zarządzanie i moderowanie operacjami w takiej sieci jest bardzo ciekawym i ambitnym wyzwaniem dla menedżera z moim doświadczeniem. Od 20 lat zajmuję się projektowaniem, optymalizacją i zarządzaniem siecią dystrybucji w dużych organizacjach.
 
- Jak postrzega Pan obecną sytuację sieci Pall-Ex? Jak podsumuje Pan pierwszy rok działalności sieci?

Obecną sytuację w sieci Pall-Ex oceniam bardzo dobrze. Sieć jest stabilna, mamy niski odsetek uszkodzeń (poniżej jednego promila), porównywalną z konkurentami terminowość doręczeń. Dzięki prawie trzydziestu w tej chwili Depotom dostawy i odbiory realizujemy na całym obszarze kraju, dodatkowo finalizujemy projekt poszerzenia zasięgu sieci o niektóre kraje europejskie. Wolumen rośnie dwucyfrowo w skali miesiąca, pojawiają się kolejni przedsiębiorcy zainteresowani współpracą oraz klienci zainteresowani dystrybucją swoich produktów via Pall-Ex.
 
- Jakie cele stawia Pan przed Pall-Exem na najbliższy rok? 

Z punktu widzenia operacji główne cele to modernizacja Hubu Centralnego w Skierniewicach, która zagwarantuje sprawne procesowanie dynamicznie rosnącej ilości palet w sieci oraz praca nad zwiększeniem terminowości doręczeń tak, aby stać się liderem w branży. Następny priorytetowy wręcz cel, to utrzymanie poziomu uszkodzeń na dotychczasowym niskim poziomie.

Ważne jest, aby w sposób zrównoważony powiększyć też liczbę Członków Regionalnych. Efektem będzie wzrost zaufania i poziomu satysfakcji klientów, co powinno „napędzać” wzrost wolumenu, wzrost przychodu i potencjalnych zysków naszych Członków Regionalnych.
 
- Niedawno powołane zostały dwa nowe krajowe depoty. Jak wygląda plan zagęszczania sieci? 


Plan zagęszczania sieci wypracowywany jest wspólnie z naszymi Członkami Regionalnymi. Uruchomienie nowego Depotu zawsze odbywa się na zasadzie konsensusu pomiędzy działającymi już w danym rejonie Członkami Regionalnymi, a Pall-Ex’em i nie zamierzamy tej zasady zmieniać.

Wzrost wolumenu oraz wzrost liczby zainteresowanych współpracą przedsiębiorców to czynniki decydujące o tempie uruchamiania nowych depotów. Optymalna ze względu na efektywność dystrybucji liczba Członków Regionalnych powinna oscylować w okolicy 50-55.
 
- Co zyskują nowi Członkowie Regionalni przystępujący do sieci Pall-Ex?


Każdy Członek Regionalny z chwilą wejścia do struktur Pall-Ex zyskuje dostęp do sieci dystrybucji krajowej i za chwilę międzynarodowej. Znacząco poszerza to możliwości biznesowe przedsiębiorcy i umożliwia oferowanie swoim istniejącym i potencjalnym klientom szerszej i ciekawszej oferty. Może on konkurować z dużymi operatorami logistycznymi dysponującymi własną siecią dystrybucji. Nie ogranicza to w żaden sposób dotychczas prowadzonej działalności, a wręcz umożliwia zoptymalizowanie i efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów.

- Jakie są przewagi współpracy w ramach sieci Pall-Ex w stosunku do konkurencji na rynku polskim?

Myślę, że głównym atutem są narzędzia oraz procedury regulujące zasady współpracy w ramach sieci, wypracowane przez bardziej dojrzałe rynki jak np. Wielka Brytania. Przy minimalnych wręcz nakładach nowy Członek Regionalny może udostępniać klientom oprogramowanie, dające możliwość zarządzania procesem przygotowywania przesyłek do wysyłki oraz pełnej kontroli i śledzenia przesyłek od momentu nadania do doręczenia.

Dodatkowo dzięki dostępowi do naszego systemu operacyjnego Członek Regionalny ma pełną kontrolę nad procesem zarządzania odbiorami i dystrybucją przesyłek, możliwość śledzenia kosztów związanych z taką działalnością, a także obsługę rozliczeń finansowych w ramach funkcjonowania w naszej sieci. Członek Regionalny ma pełną elastyczność i swobodę w kształtowaniu cen na lokalnym rynku, jest bliżej klienta, a jednocześnie oferuje poziom usług i narzędzia co najmniej porównywalne z dużymi firmami logistycznymi, operującymi w oparciu o własne sieci.

- Jakie świadczone przez Pall-Ex usługi cieszą się największym zainteresowaniem klientów?

Najbardziej popularny serwis to dystrybucja w systemie 24-godzinnym. W ten sposób obsługiwane jest około 82% wolumenu. Preferowany nośnik to paleta euro, która stanowi 91% wolumenu.
źr. PKS Gdańsk Oliwa SA

Podaj adres email

Wprowadź treść komentarza

 
Arsped Sp. z o. o. 2009-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Zapoznaj się z polityką prywatności oraz zasadami przetwarzania danych osobowych×